„Babie lato” na obrazie Józefa Chełmońskiego i w poezji Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej

Author: Zofia Ożóg-Winiarska
Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 219-231
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2015.03.12
PDF: kie/109/kie10912.pdf

The aim of the article is to present some aesthetic and ideological relationships between different cultural texts - the painting of Józef Chełmoński entitled Babie lato (Indian Summer, 1875) and its poetic ekphrasis with the same title written by Michalina Chełmońska-Szczepankowka (1937). The article describes cultural axiology and poetic sense of the perception of the painting which focuses on the visual theme of Indian summer. The presented interpretation demonstrates that the ideological message of the poem comprises the symbols of the Indian summer inspired by the poetics of the painting, namely praise of freedom, imagination and creative artistic thrust, which people derive directly from both the beauty of their native land and the truth about the order of life imposed by the natural law of the motherland, irrespective of its social and economic situation as well as its historical conditions.

REFERENCES:

  • ChełmońskaSzczepankowska, M. (1908). Marzenie. Moje Pisemko, 50, s. 373.
  • ChełmońskaSzczepankowska, M. (1908). Babie lato. Moje Pisemko, 52, s. 401 – 402.
  • ChełmońskaSzczepankowska, M. (1923). Babie lato. Moje Pisemko, 39, s. 200.
  • ChełmońskaSzczepankowska, M. (1925). Biała nić. Płomyczek, 9, s. 69.
  • Chełmońska, M. (1934). Na cichej Twej mogile. W 20. rocznicę śmierci śp. Józefa Chełmońskiego. Moje Pisemko, 18, s. 212.
  • ChełmońskaSzczepankowska, M. (2009). Daj jak najwięcej dobra. Wybór wierszy, opowiastek i zagadek dla najmłodszych w 100lecie „Rannej rosy”, P. SzczepankowskiChełmoński (red.), Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów.
  • Czarnocka, K. (1957). Józef Chełmoński, Warszawa: Wydawnictwo Sztuka.
  • Dobrowolski, T. (1960). Nowoczesne malarstwo polskie. t. 2. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • Skorupka, S. (1974). Słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
  • Szczepankowski-Chełmoński, P. (2010). Ocalić od zapomnienia. Monografia o życiu i twórczości Michaliny ChełmońskiejSzczepankowskiej, Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów.

values, realistic painting symbols ekphrasis axiology poems for children children’s and youth literature Michalina Chełmońska-Szczepankowska Józef Chełmoński

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart