Gender niemile widziany?

Author: Ewa Banaszak
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Author: Paweł Czajkowski
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Author: Dorota Majka-Rostek
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 235-244
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2015.03.13
PDF: kie/109/kie10913.pdf

The article is an aftermath of the conference Gender Unwelcomed? Sociocultural Dimension of Sex and Gender in the Private and Public Sphere organised on the 4th day of December, 2014 by the Institute of Sociology, University of Wrocław. The first part of the article introduces the specifity of the notion of gender as it functions in the social sciences, whereas the second part presents ideological outlines of using this notion in the modern public discourse. Last but not least, the third part of the article provides information on the assumptions and theoretical scope of the conference.

REFERENCES:

 • Badinter, E. (1998). Historia miłości macierzyńskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.
 • Bem S.L. (2000). Męskość i kobiecość. O różnicach wynikających z płci. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne.
 • Bodakowski J. (2014). Ideologia gender. Pozyskano z: http://www.fronda.pl/blogi/amdg/ideologiagender,37397.html.
 • Brickell, C. (2006). The sociological construction of gender and sexuality. The Sociological Review, 54 (1), s. 87 – 113.
 • Butler, J. (2008). Uwikłani w płeć. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Cameron, D. (1997). Theoretical debates in feminist linguistics: questions of sex and gender. W: R. Wodak (red.), Gender and Discourse. London: Sage.
 • Ezeife, A.C. (2014). Lexical Indices of Authorial Gender Ideology in Sefi Atta’s Everything Good Will Come. The Journal of Pan African Studies, 7 (3), s. 48 – 64.
 • Ferguson, K.E. (1984). The Feminist Case Against Bureaucracy. Philadelphia: Temple University Press.
 • Foucault, M. (2000). Wola wiedzy. W: M. Foucault, Historia seksualności. Warszawa: Czytelnik.
 • Hennessy, R. (1993). Materialist Feminism and the Politics of Discourse. New York: Routledge.
 • Hofmann E.T. (2014). Does Gender Ideology Matter in Migration? International Journal of Sociology, 44 (3), s. 23 – 41.
 • Jakubowska, H. (2014). Gra ciałem: praktyki i dyskursy różnicowania płci w sporcie. Warszawa: PWN.
 • Kawlewska, K. (2013). Ala jest chłopcem a Jaś dziewczynką. Pozyskano z: http://wpolityce.pl/gwiazdy/72208alajestchlopcemajasdziewczynka.
 • Kessler, J., McKenna, W. (1978). Gender: An ethnomethodological approach. New York: WileyInterscience.
 • LaRossa, R. (1997). The Modernization of Fatherhood. A Social and Political History. Chicago: The University of Chicago Press.
 • List Otwarty Oddziału Śląskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich PRZECIWKO IDEOLOGII GENDER. (2013). Pozyskano z: http://dsz.katowice.pl/page.php?134.
 • List Otwarty Środowiska Naukowego Pedagogów Zajmujących się Problematyką Gender. (2014). W: Zespół KP (red.), Gender. Przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny 2013 roku. (2013). Pozyskano http://episkopat.pl/dokumenty/5545.1,List_pasterski_na_Niedziele_Swietej_Rodziny_2013_roku.html.
 • Mead, M. (1986). Trzy studia. Tom 3: Płeć i charakter w trzech społecznościach pierwotnych. Warszawa: PIW.
 • Oakley, A. (1972). Sex, gender and society. London: Temple Smith.
 • Parsons, T., Bales, R.F. (1955). Family Socialization and Interaction Process. Glencoe: IL: Free Press.
 • Ryś, M., Walaszczyk, M. (2013). Gender cywilizacja śmierci. Pozyskano z: http://www.diecezja.legnica.pl/files/documents_232.pdf.
 • Stoller, R. (1968). Sex and Gender: On the Development of Masculinity and Femininity. London: Hogarth Press.
 • Weeks, J. (2011). The Languages of Sexuality. New York: Routledge.
 • Wood, J. (1994). Gendered Lives. Communication, Gender and Culture. Belmont: Wadsworth Publishing Company.

gender dispute gender ideology gender

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart