Bieda jest kobietą - dyskursywne obrazy kobiet doświadczających ubóstwa

Author: Katarzyna Górniak
Institution: Politechnika Warszawska
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 265-277
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2015.03.16
PDF: kie/109/kie10916.pdf

Researchers underline, that one of the characteristics of poverty, especially nowadays, is its different perception by men and women. This observation is result of changes in research approach to poverty, which focus now on differences between groups, not on poverty en block. As research shows, women are not only more at risk of entering the sphere of poverty, but also carry a heavier burden and larger responsibility for coping with it (living in poverty and exiting poverty). Such a situation is related to social definitions and images of proper/desired social practices that are attributed to women experiencing poverty. In this article, basing mostly on materials and analyses from the project “Discourses of poverty and social exclusion”, I intend to show how the role of women living in poverty is discoursively constructed, what is their image in society, what are the social expectations. I am focusing on the discourse created by the social actors who are responsible for supporting women in coping with poverty (representatives of social welfare centres and NGOs). Social actors opinions are important, because their image of women living in poverty is a base, to create programs and offerts.

REFERENCES:

 • Bourdieu, P. (2005). Dystynkcja. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
 • Bourdieu, P., Passeron, J.C. (1990). Reprodukcja. Elementy systemu nauczania. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Foucault, M. (1995). Historia seksualności. Warszawa: Czytelnik.
 • Foucault, M. (1998a). Nadzorować i karać. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Foucault, M. (1998b). Trzeba bronić społeczeństwa. Warszawa: Wyd. KR.
 • Foucault, M. (2000). Filozofia, historia, polityka. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Foucault, M. (2002). Porządek dyskursu: wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France 2 grudnia 1970. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 • Górniak, K. (2013). Bieda i wykluczenie społeczne w perspektywie (dobroczynnych) organizacji pozarządowych. W: E. Tarkowska (red.), Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego (s. 301 – 339). Warszawa: Wyd. IFIS PAN.
 • GrotowskaLeder, J. (2002). Fenomen wielkomiejskiej biedy. Od epizodu do underclass. Łódź: Wyd. UŁ.
 • GrotowskaLeder, J. (2011). Contemporary Polish Poverty and Gender. Kultura i Edukacja, 5 (84), s. 31 – 48.
 • GrotowskaLeder, J., Kudlińska, I. (2011). Feminizacja biedy w perspektywie analiz jakościowych welfare dependency. W: K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka (red.), Gender w społeczeństwie polskim (s. 331 – 347). Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Kalbarczyk, A. (2013). Wizje biedy i wykluczenia społecznego w praktyce polskiego systemu pomocy społecznej. W: E. Tarkowska (red.), Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego (s. 227 – 299). Warszawa: Wyd. IFIS PAN.
 • Lewis, O. (1978). Nagie życie. Tom I. Warszawa: PIW.
 • Lister, R. (1995). Women in Poverty. W: K. Funken, P. Cooper (eds.), Old and New Poverty. The Challenge for Reform (s. 55 – 68). London: Rivers Oram Press.
 • Lister, R. (2007). Bieda. Warszawa: Wyd. Sic!
 • Lister, R., Beresford, P. (2000). Where are “the poor” in the future of poverty research? W: J. Bradshaw, R. Sainsbury (eds.), Researching poverty (s. 284 – 304). Aldershot: Avebury.
 • Pearce, D. (1978). The Feminization of Poverty: Women, Work, and Welfare. Urban and Social Change Review, 11, s. 28 – 36.
 • Podgórecka J. (2014). Co zrobić z prokreacyjną rozrzutnością. Dzieci rodziców niesprawnych. Rozmowa z Dariuszem Bruzgo. Polityka, 14 wydanie z 1.04.2014, dostęp w archiwum internetowym z 4.05.2015.
 • Potoczna, M., WarzywodaKruszyńska, W. (2009). Kobiety z łódzkich enklaw biedy. Bieda w cyklu życia i międzypokoleniowym przekazie. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Tarkowska, E. (2001). An Underclass without Ethnicity: The Poverty of Polish Women and Agricultural Laborers. W: R.J. Emigh, I. Szelényi (eds.), Poverty, Ethnicity, and Gender in Eastern Europe During the Market Transition (s. 83 – 122). Westport, Conn.: Praeger.
 • Tarkowska, E. (2002a). Intrahousehold gender inequality: hidden dimensions of poverty among polish women. Communist and PostCommunist Studies, 35, s. 411 – 432.
 • Tarkowska, E. (2002b). Zróżnicowanie polskiej biedy w świetle badań jakościowych. Problemy polityki społecznej. 4 (4), s. 119 – 132.
 • Tarkowska, E. (2004). Bliżej biednego – doświadczenia i potrzeby badawcze. Przegląd Socjologiczny, 53 (1), 17 – 35.
 • Tarkowska, E. (2005). Bieda w Polsce w świetle badań jakościowych – próba podsumowania. W: S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki (s. 170 – 186). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Tarkowska, E. (red.), (2013). Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Warszawa: Wyd. IFiS PAN.

feminization of poverty discourse analysis poverty

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart