The Social and Educational Capital of Senior Citizens’ Development in Poland and in Europe

Author: Małgorzata Kamińska
Institution: Paweł Włodkowic High School
Author: Dagmar Marková
Institution: Constantine the Philosopher University in Nitra
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 114-127
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2015.02.07
PDF: kie/108/kie10807.pdf

The ageing of European societies ensues, above all, from adverse demographic trends; it also becomes a cause of many disturbing phenomena involving marginalization, decreased social participation, professional and educational activity. There is increasing concern about the need to create a social capital for development. This paper will present data in regard to the situation of senior citizens in Poland and Europe. The material is based on the reports published by the European Committee and country strategy papers.

REFERENCES:

 • Boni, M. (2011). POLSKA 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Projekt [POLAND 2030: The 3rd wave of modernity: Long-term strategy for national development: a project]. Warsaw: Chancellery of the Prime Minister of Poland.
 • Czekanowski, P. (2012). Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce. Perspektywa socjologii starości [Social aspects of population ageing in Poland: The perspective of old age sociology]. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Czerniawska, O. (2007). Edukacja jako pomoc w rozwoju w ujęciu andragogiki i gerontologii [Education as a development aid in terms of andragogy and gerontology], In: E. Marynowicz-Hetka (ed.), Pedagogika społeczna. Debata. Podręcznik akademicki [Social pedagogy: A debate: University handbook], Vol. 2. Warszawa: Polish Scientific Publishers PWN.
 • Dąbrowski, Z. (2006). Pedagogika opiekuńcza w zarysie [Outline of care pedagogy]. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • European Commission. (2010). EUROPA 2020: Strategy for intelligent and sustainable development supporting social inclusion. Brussels: European Commission.
 • Jarosz, M. (2008). Żywienie osób w wieku starszym [Nutrition of people in old age]. Warszawa: PZWL.
 • Redzisz, M. (2012). Popatrz, jakie piękne życie [Look, what a beautiful life, Duży Format [Broadsheet] (supplement to Gazeta Wyborcza). Retrieved 5/09/2012, from http://wyborcza.pl/duzyformat/1,128603,12426486,Popatrz__jakie_piekne_zycie.html
 • Stuart-Hamilton, I. (2006). Psychologia starzenia się [Psychology of ageing]. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P., Dzięgielewska, M. (2006). Podstawy gerontologii społecznej [Elements of social gerontology]. Warsaw: Aspra-JR
 • Tyszkowa, M., (1997). Zadania rozwojowe [Development tasks], In: W. Pomykało (ed.), Encyklopedia Pedagogiczna [Encyclopedia of pedagogy]. Warsaw: Fundacja Innowacja.
 • Woźniak, Z., (2003). Priorytety w programach gerontologicznych organizacji międzynarodowych i struktur europejskich jako przesłanka budowy polityki społecznej wobec starości o osób starszych [Priorities in gerontology programs of international organizations and EU structures as a premise for creating a social policy towards old age in elderly people], In: Starzenie się populacji wyzwaniem dla polityki społecznej. Materiały konferencyjne [Ageing of the population as a social policy challenge: Proceedings of a conference]. Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
 • Zboina, B. & Nowak-Starz, G., (2009). Starość - obawy, nadzieje, oczekiwania. Wybrane zagadnienia z gerontologii [Old age - fears, hopes, expectations: Selected problems of gerontology]. Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie “Nauka Edukacja Rozwój”.
 • Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów [Team of Strategic Advisers to the Prime Minister], (2008). Raport o Kapitale Intelektualnym Polski [Report on the intellectual resources of Poland]. Warsaw: Chancellery of the Prime Minister of Poland.
 • Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, (2011). Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Projekt [Strategy for the development of human capital]. Warsaw: Chancellery of the Prime Minister of Poland.

society Education seniors social participation

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart