Preferred Life Model and the Importance of Family Life in the Contemporary Society in Poland, Slovakia and South Korea

Author: Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz
Institution: University of Silesia
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 146-158
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2015.02.09
PDF: kie/108/kie10809.pdf

The article presents the sociological aspect of the empirical research carried out among students of Constantine the Philosopher University in Nitra in Slovakia, the Hankuk University of Foreign Studies in Seul in South Korea and among students of the University of Silesia in Katowice, concerning their opinion on family life in the contemporary society and their preferred life model. The research was conducted on a research sample of 1341 students. The main research tool used during the research was a questionnaire containing 43 questions. The collected data were statistically analyzed in the program SPSS. The analysis of the conducted research shows a dissonance between the preferred life model and the significance of family life. Generally, most respondents preferred marriage as a type of relationship for the future, while claiming that family life is less and less important.

REFERENCES:

 • Dobbelaere K., Sekularyzacja. Trzy poziomy analizy, Kraków 2008.
 • Gruszczczyński L.A., Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, Katowice 1999.
 • JuszczykFrelkiewicz K., Kohabitacja w Polsce i na Słowacji. Studium socjologiczne w środowiskach studenckich, Katowice 2014.
 • Kędzierski M., Industrializacja Korei Południowej – co Polska może wykorzystać?, Warszawa 2013.
 • Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005.
 • Rocznik Demograficzny, GUS, Warszawa 2014.
 • Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, Sienkiewicz P., Nowak J.S. (eds.), Katowice 2008.
 • Slany K., Alternatywne formy życia małżeńskorodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2006.
 • Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010.
 • Szymańska D., Urbanizacja na świecie, Warszawa 2007.
 • Świątkiewicz W., Rodzina w województwie katowickim. Opracowania i raport, Katowice 1998.
 • Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Poznań 2002.
 • Tyszka Z., Rodzina współczesna – jej geneza i kierunki przemian [w:] Rodzina współczesna, M. Ziemska (ed.), Warszawa 2001.

cohabitation family marriage family life relationship

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart