Różnica, która boli. Fenomenologiczny aspekt nierówności społecznych w kontekście procesów tożsamościowych

Author: Tomasz Leszniewski
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 34-53
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2015.01.02
PDF: kie/107/kie10702.pdf

The article presents problem of social difference and the related mechanisms of exclusion. The paper shows the process how the difference needed in the world is born inequality, discrimination, human suffering, often as unwanted and unintended consequences of group processes. The factor differentiating way to experience the social difference and forms of engagement in reality, is the human identity. The text presents the arguments in favor of the thesis that the difference does not necessarily lead to inequality, and a key role in this process is the identity of the man, with his basic need of recognition. Educational activities are considered an important factor in institutional support in this process. Also shows the process of individualization (the problem of individualism) in the social world as an essential factor in the offending unfavorable balance between an inclusion and social exclusion.

REFERENCES:

 • Bernstein, B.B. (1990). Odtwarzanie kultury. Warszawa: PIW.
 • Bourdieu, P. (2005). Dystynkcja: społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Bourdieu, P. (2006). Medytacje pascaliańskie. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Bourdieu, P., Passeron, J.C. (2006). Reprodukcja: elementy teorii systemu nauczania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Douglas, M. (2011). Jak myślą instytucje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Durkheim, E. (2012). O podziale pracy społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Fraser, N., Honneth, A. (2005). Redystrybucja czy uznanie?: debata politycznofilozoficzna. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Habermas, J. (1999). Racjonalność działania a racjonalność społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Habermas, J. (2002). Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Habermas, J. (2004). Działanie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Honneth, A. (2012). Walka o uznanie: moralna gramatyka konfliktów społecznych. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 • Kaniowski, A.M. (1984). Socjalizacja jednostki a rozwój społeczny w teorii krytycznej Jurgena Habermasa. Socjologia Wychowania, (V), s. 11–21.
 • Luhmann, N. (2012). Systemy społeczne: zarysogólnej teorii. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 • Mead, G.H. (1975). Umysł, osobowość, społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Merton, R.K. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Miłosz, C. (1980). Który skrzywdziłeś. W Światło dzienne. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza.
 • Parsons, T. (2009). System społeczny. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 • Sennett, R. (2012). Szacunek w świecie nierówności. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
 • Szczepański, J. (1988). O indywidualności (Wyd. 1). Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Witkowski, L. (1988). Toż samość i zmiana: wstęp do epistemologicznej analizy kontekstów edukacyjnych. Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

difference exclusion identity individuality

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart