Czekając na niemożliwy cud. Dzieciństwo Jezusa J.M. Coetzeego jako przykład współczesnej pseudoapokryficzności

Author: Małgorzata Jankowska
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 90-112
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2015.01.05
PDF: kie/107/kie10705.pdf

The paper is an analysis of The Childhood of Jesus by J.M. Coetzee as seen from the perspective of cultural studies. Treated as a document of culture, it depicts recent changes in Western civilization, particularly in such spheres as religion as and philosophy (specifically axiology and epistemology). The pseudoapocryphal character of Coetzee’s novel provokes one to giving consideration to the attitude western culture has towards its own roots and towards the role the source myths and religious symbols play in it, that is to the shape of the cultural identity of contemporary West. The picture which emerges from the analysis is a culture threatened with ‘amnesia’. It is, however, a erverse picture since it has been painted with the use of the symbol which is “present in absence”.

REFERENCES:

 • Assmann, J. (2008). Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Augé, M. (2009). Formy zapomnienia. Kraków: Universitas.
 • Coetzee, J.M. (2013). Dzieciństwo Jezusa. Kraków: Znak.
 • Douglas, M. (2007). Czystość i zmaza. Analiza pojęć nieczystości i tabu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Eco, U. (1994). Lector in fabula. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Eco, U. (2009). Od drzewa do labiryntu. Studia historyczne o znaku i interpretacji. Warszawa: Aletheia.
 • Foucault, M. (1987). Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Foucault, M. (1999a). Narodziny kliniki. Warszawa: Aletheia.
 • Foucault, M. (1999b). Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura. Warszawa: Aletheia.
 • Foucault, M. (2009). Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa: Aletheia.
 • Jankowska, M. (2011). Narracje apokryficzne w kulturze współczesnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Kołakowski, L. (1988). Jeśli Boga nie ma… O Bogu, Diable, grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii. Kraków: Znak.
 • Łyko, Z. (1989). Nauki Pisma Świętego. Warszawa: Wydawnictwo „Znaki czasu”.
 • Ricoeur, P. (1986). Symbolika zła. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

memory Cultural Identity sacrum symbol apocrypha

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart