Publikacje polskich badaczy w czasopismach z list ERIH w kontekście ewaluacji jednostek naukowych

Author: Emanuel Kulczycki
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Author: Ewa Rozkosz
Institution: Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Author: Aneta Drabek
Institution: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 149-172
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2015.01.08
PDF: kie/107/kie10708.pdf

The article discusses the adequacy of using the ERIH lists (the European Reference Index for the Humanities) as a tool for categorizing the scientific units in Poland in 2013. Our study examines the international range of journals in which Polish humanists published their texts in 20092012. We examine the published articles through the category of an evaluated item (the indicator used in the Polish categorization of scientific units). The analyzed journals (N = 4274) were indexed on the C part of the Polish „List of Evaluated Journals” which is based on the ERIH lists. We divide journals into two categories: (1) journals (N = 620) with at least 1 publication taken into account in the categorization (128 Polish journals and 492 published outside of Poland), (2) journals (N = 3654) in which there were no publications from the Polish scientific units and no evaluated items. We found 7724 evaluated items which were attributed to the ERIH lists: 75.18% of these items were connected with articles published in the Polish journals which have a national range; 24.12% of these came from 10 Polish journals. Our findings show that the ERIH lists are not appropriate for assessing the internationalization of publications in the categorization of scientific units.

REFERENCES:

 • Barczyński, B.J. (2014). The first ranking of the scientific units of Polish physical education higher schools based on the monographs published in 20092012 indexed by the Polish Ministry of Science and Higher Education. Archive of Budo, 10, s. 79–90.
 • DahligTurek, E. (2011). ESF, ERIH, JCR… czyli o ewaluacji humanistyki. Kultura i Edukacja, 2 (81), s. 189–203.
 • Dassa, M., Kosmopoulos, C., Pumain, D. (2010). JournalBase – A comparative international study of scientific journal databases in the social sciences and the humanities (SSH). Cybergeo: European Journal of Geography.
 • European Science Foundation. (n.d.). European Reference Index for the Humanities. Pobrane 24 lipca 2011, z: http://www.esf.org/index.php?id=4813.
 • Failing the Grade: The Craze for Ranking Humanities Journals. (2009). Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, 10 (1), s. 1–6.
 • Haddow, G. (2008). Quality Australian Journals in the Humanities and Social Sciences. Australian Academic & Research Libraries, 39 (2), s. 79–91. doi:10.1080/00048623 .2008.10721334.
 • Hicks, D., Wang, J. (2009). Towards a bibliometric database for the social sciences and humanities. Pobrane 26 lutego 2015 z: http://works.bepress.com/diana_hicks/18/.
 • Hicks, D., Wang, J. (2011). Coverage and overlap of the new social science and humanities journal lists. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62 (2), s. 284–201.
 • Hug, S.E., Ochsner, M., Daniel, H.D. (2013). Criteria for assessing research quality in the humanities: a Delphi study among scholars of English literature, German literature and art history. Research Evaluation, 22 (5), s. 369–383. doi:10.1093/ reseval/rvt008.
 • Hug, S.E., Ochsner, M., Daniel, H.D. (2014). A Framework to Explore and Develop Criteria for Assessing Research Quality in the Humanities. International Journal for Education Law and Policy, 10 (1).
 • Kolasa, W.M. (2011). Retrospektywny indeks cytowań w humanistyce. Koncepcja, metoda, zastosowania. Przegląd Biblioteczny, 4, s. 466–486.
 • Kolasa, W.M. (2012). Specific character citations in historiography (using the example of Polish history). Scientometrics, 90, 905–923. doi:10.1007/s11192-011-0553-0
 • Kolasa, W.M. (2013). Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny 1945–2009. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.
 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.
 • Kulczycki, E. (2014). Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych. Nauka, 3, s. 117–140.
 • Leydesdorff, L., Salah, A.A.A. (2010). Maps on the basis of the Arts & Humanities Citation Index: The journals Leonardo and Art Journal versus „digital humanities” as a topic. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61 (4), s. 787–801.
 • Linmans, A.J. (2010). Why with bibliometrics the humanities does not need to be the weakest link. Scientometrics, 83 (2), s. 337–354. doi:10.1007/s1119200900889.
 • Ochsner, M., Hug, S.E., Daniel, H.D. (2012). Indicators for research quality in the humanities: Opportunities and limitations. BibliometriePraxis Und Forschung, 1.
 • Osiński, Z. (2014). Europejskie czasopisma historyczne w bazach Scopus i Web of Science w kontekście oceny dorobku naukowego historyków w Polsce. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2, s. 47–91.
 • Pigłowski, M. (2013). Nowelizacja zasad punktowania publikacji w czasopismach naukowych i monografii naukowych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 42 (2), s. 50–61.
 • Pontille, D., Torny, D. (2010). The controversial policies of journal ratings: evaluating social sciences and humanities. Research Evaluation, 19 (5), s. 347–360. doi:10.315 2/095820210X12809191250889.
 • Reuter, T. (2011). New Hegemonic Tendencies in the Production of Knowledge: How Research Quality Evaluation Schemes and the Corporatization of Journals Impact on Academic Life. Journal of Workplace Rights, 16 (3), s. 367–382. doi:10.2190/ WR.16.34.g.
 • Rey, O. (2009). Quality Indicators and Educational Research publications: which publications count? Dossier D’actualité, 46, s. 1–13.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz.U. 2007 Nr 205, poz. 1489).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. 2011 Nr 196, poz. 1165).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. 2012, poz. 877).
 • Skoczeń, B., Antonowicz, D., Brzeziński, P., Jackowski, S., Pilc, A., Zabel, M. (2014). Kategoryzacja jednostek naukowych po kampanii odwołań. Forum Akademickie, 7–8. Pobrane z: https://forumakademickie.pl/fa/2014/0708/kategoryzacja-jednostek-naukowych-po-kampanii-odwolan/.
 • Weijen, D. van (2013). Publication Languages in the Arts & Humanities. Research Trends, 32, s. 20–22.
 • Wolters, G. (2013). Studi e interventi. European Humanities in Times of Globalized Parochialism. Bollettino Della Società Filosofica Italiana, 208, s. 3–18.
 • Żmigrodzki, P. (2013). Czego się można dowiedzieć o „Języku Polskim” z bazy Google Scholar. Język Polski 93 (1), s. 19–25.

European Reference Index for the Humanities ERIH scientific journals categorization of scientific units scientometrics

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart