Postawy wobec małżeństwa – konstrukcja i empiryczna weryfikacja narzędzia badawczego

Author: Nina Chrobot
Institution: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Author: Anna Oleszkiewicz
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 173-194
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2015.01.09
PDF: kie/107/kie10709.pdf

Attitude to Marriage as a Relationship Formalization Questionnaire was designed to study the dynamically changing forms of modern family. Article presents the most important demographical and social trends concerning marriage in Poland, which justify the need to create standardized tool for studies on attitude of young people towards marriage. Final version of the questionnaire consists of 42 statements, which comprise three scales of attitude toward marriage as: sense of happiness and belonging; relationship formalization and sense of safety; a result of actions resulting from internalized social and religious norms. Questionnaire has high psychometric values and can be used in studies of people aged 16-30. It can be applied in psychological, demographical, sociological or economic research.

REFERENCES:

 • Anastasi, A., Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Batorski, D., OlcońKubicka, M. (2006). Prowadzenie badań przez Internet – podstawowe zagadnienia metodologiczne. Studia Socjologiczne, 3 (182), s. 99–132.
 • Boguszewski, R. (2008). Kontrowersje na temat różnych zjawisk dotyczących życia rodzinnego. Pobrane z: http://www.federa.org.pl/dokumenty_pdf/badania/Kontrowersje_zycie%20rodzinne_CBOS_08.pdf.
 • Boguszewski, R. (2013). Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie. Pobrane z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_033_13.PDF.
 • Czapiński, J. (2008). Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny. Polski paradoks. Zarządzanie Publiczne, 2 (4), s. 5–28.
 • Czapiński, J., Panek, T. (2009). Diagnoza społeczna 2009. Pobrane z: www.diagnoza.com.
 • Czapiński, J., Panek, T. (2013). Diagnoza społeczna 2013. Pobrane z: www.diagnoza.com.
 • DuchKrzystoszek, D. (1998). Małżeństwo, seks, prokreacja: analiza socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Elliot, A.J., Covington, M.V. (2001). Approach and avoidance motivation. Educational Psychology Review, 13 (2), s. 73–92.
 • Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. London: Sage Publications, Inc.
 • GUS (2010). Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 20002009. Pobrane z: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lu_podsta_info_o_rozwoju_demograf_polski_20002009.pdf.
 • GUS (2013). Baza Demografia. Pobrane z: http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx.
 • Herudzińska, M. (2012). Rodzina w świadomości społecznej. Co (kto) tak naprawdę stanowi rodzinę? Społeczne (re) konstruowanie definicji rodziny. Repozytorium CeON. Pobrano z: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/4093.
 • Hornowska, E., Paluchowski, W.J. (2007). Praca – skrywana obsesja. Wyniki badań nad zjawiskiem pracoholizmu. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Hornowska, E. (2007). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Janicka, I. (2006). Kohabitacja a małżeństwo w perspektywie psychologicznej: studium porównawcze. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kim, J., Mueller, C. (1978). Factor analysis: Statistical methods and practical issues. California: Sage Publications, Inc.
 • Lawshe, C.H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28 (4), s. 563–575.
 • Parysiewicz, B. (2012). Zagrożenia małżeństwa i rodziny. Roczniki Nauk o Rodzinie, 4 (59), s. 21–31.
 • Reber, A., Reber E. (2008). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Stanisz, A. (2010). Antropologia rodziny: praktykowanie pokrewieństwa w wybranych środowiskach we współczesnej Polsce. Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Pobrano z: http://hdl.handle.net/10593/621.
 • Szlendak, T. (2010). Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: PWN.
 • Wojciszke, B. (2003). Człowiek wśród ludzi: zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategia i procedura konstruowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Zawadzki, B., Strelau, J., Szczepanik, P., Śliwińska, M. (1998). Inwentarz osobowości NEOFFI Costy i McCrae. Adaptacja polska. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Znaniecki, F., Thomas, W.I. (1976). Chłop polski w Europie i Ameryce. Dezorganizacja i reorganizacja w Ameryce. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

marriage relationship attitude questionnaire

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart