Wokół dylematów związanych ze zjawiskiem kontrowersyjnych grup religijnych

Author: Elżbieta Mudrak
Institution: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 195-209
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2015.01.10
PDF: kie/107/kie10710.pdf

Controversial religious groups are a phenomenon accompanying the man for a long time. Fascinate, captivate, reflect, inspire. Despite the existence of several works on the unique issues and research related to it constantly raises questions and concerns that are difficult to dispel, for which there is no clear and simple answers. This publication is the result of the author’s thoughts, her personal perspective on this interesting part of social reality. Attention was focused on a few issues which seem to be leading. Firstly, on the possibility of mutual replacing dates sect - controversial religious group. Secondly, on classifying phenomena which are taking place on rich, religious stage. Thirdly, on effects of the stay in groups stirring up controversy, including the use of their unethical practices - the brainwashing and the mind control. The last, fourth dilemma is correlating with the accessibility to forms of this type, rather hermetic of the community and the attitude presented towards them by the researcher which ultimately affect the test result. The article doesn’t exhaust the issues and indeed it can be treated, for the invitation to dialogue, exchanges of the opinions, effects that are essential to the development of science.

REFERENCES:

 • Barker, E. (1997). Nowe ruchy religijne. Kraków: Wydawnictwo Nomos.
 • Barnea, C. (2010). Poradnik dla kobiet ofiar przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
 • Ditfurth, H. (1995). Duch nie spadł z nieba. Warszawa: Wydawnictwo Sagittarius.
 • Doktór, T. (1999). Nowe ruchy religijne i parareligijne w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Werbinum.
 • Doktór, T. (2001). Psychologiczna charakterystyka uczestników Ruchu Hare Kryszna. W: J. Karpowicz (red.), Albo albo. Sekty i kulty – inspiracje, transformacje, herezje (s. 33 – 49). Warszawa: Wydawnictwo Eneteia.
 • Frankowiak, J. (2007). Mity i uproszczenia dotyczące działalności sekt, a także środowisk zajmujących się problematyką funkcjonowania tego typu grup. W: M. Jędrzejko, W. Bożejewicz (red.), Człowiek w sieci zniewolonych dróg (s. 53 – 60). Pułtusk: Wydawnictwo Konferencyjne.
 • Galanter, M., Rabkin, R., Rabkin, J., Deutsch, A. (1979). The Moonies, A psychological Study of Conversion and Membership in a Contemporary Religious Sect, The American Journal of Psychiatry, 136 (2), s. 165 – 170.
 • Galanter, M. (1980). Psychological Induction into the Large Group, Findings from a Modern Religious Sect. The American Journal of Psychiatry, 12, s. 1574 – 1579.
 • Giddens, A. (2007). Nowoczesność i tożsamość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Giddens, A. (2008). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hassan, S. (1997). Psychomanipulacja w sektach. Łódź: Wydawnictwo Ravi.
 • Królak, P. (2013). Definicje słowa sekta. Pobrane z http://www.psychomanipulacja.pl/podstawy/czymsasekty.htm.
 • Kulwicka-Kamińska, J. (2006). Pojęcie sekty – rozważania terminologiczne. W: M. Jędrzejko, W. Bożejewicz (red.), Człowiek w sieci zniewolonych dróg (s. 192 – 201). Pułtusk: Wydawnictwo Konferencyjne.
 • Kuncewicz, D. (2002). Psychomanipulacja a młodzież. Zjawisko, zagrożenie, pomoc. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Kuncewicz, D. (2005). Kontrowersyjne grupy religijne. Tychy: Wydawnictwo Saternus Media.
 • Libiszowska-Żółtkowska, M. (2000). Metodologiczne problemy badań nowych ruchów religijnych. W: Z. Stachowski (red.), Nowe ruchy religijne. Wybrane problemy (s. 71 – 85). Warszawa: Polskie Towarzystwo Religioznawcze – Tyczyn: Wyższa Szkoła Społeczno Gospodarcza.
 • Libiszowska-Żółtkowska, M. (2012). Kulty, ruchy i grupy religijne. W: M.Gajewski (red.), Grupy kultowe. Uwarunkowania społeczne (s. 17 – 41). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Mariański, J. (2006). Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Mariański, J. (2008). Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Mikrut, G. Wiktor, K. (2004). Sekty za zamkniętymi drzwiami. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Mudrak, E. (2007). Fenomen sekt. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Mudrak, E. (2013). W kręgu przemocy. W: A. Małyska, E. Mudrak (red.), Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne XXI wieku (s. 187 – 218). Olsztyn: Wydawnictwo Uczelniane WSIiE TWP.
 • Niewiadomska, I. (2005). Poczucie osamotnienia, jako osobowościowy czynnik ryzyka korzystania z kultów publiczności. W: W. Nowak, S. Ropiak (red.), Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne (s. 65 – 78). Olsztyn Wydawnictwo Hosianum.
 • Piwowarski, W. (1998). Socjologia religii. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Pospiszyl, I. (2008). Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Richardson, J.T. (1998). Prawo. Kontrola społeczna a nowe religie. W: W. Piwowarski (red.), Socjologia religii (s. 253 – 271). Kraków: Nomos.
 • Rowiński, G. (2001). W niewoli sekty. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
 • Szacka, B. (2003). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Szostak, M. (2001). Sekty destrukcyjne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Zakamycze.
 • Szymczak, M. (1981). Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

sect a controversial religious group the sacred mind control pathology

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart