„Podstawą obcowania jest pamięć”. Psychologiczny wymiar odczuwania czasu na przykładzie osoby z demencją typu Alzheimera

Author: Agnieszka Kamińska
Institution: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 210-227
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2015.01.11
PDF: kie/107/kie10711.pdf

The article focuses on the analysis of the functioning of the category of the dimension of memory and psychological perception of time by a person suffering from dementia of the Alzheimer type. Our observations were related to the theoretical understanding of psychology researchers memory, psychological perception of time and neuropsychologists. Moving away from a clinical study for the analysis of expression resulting in interaction with investigating, while the participant conversation here is aware of the procedure. This research methodology allows us to grasp the dynamics of changes in the behavior of the test and explore the essence of co-occurring in this type of dementia, cognitive and language. In the first part of the approximate sketch is necessary to understand the practical part, the terminology concerning the psychology of memory, temporal horizon of human rights and basic definitions and assumptions Medical on Alzheimer’s. As part of the empirical analysis of the material shows that due to the disintegration of autobiographical memory adult has difficulty organizing his own experiences and events. As a result, systematically loses the ability to plan for the future, both the distant, perspective, and the next.

REFERENCES:

 • Bauman, Z. (1963). Zarys socjologii: zagadnienia i pojęcia. Warszawa: PWN.
 • Damasio, A.R. (2000). Tajemnica świadomości. Jak ciało i świadomość współtworzą świadomość. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Damasio, A.R. (2002). Błąd Kartezjusza. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Damasio, A.R. (2011). Jak umysł zyskał jaźń. Konstruowanie świadomego mózgu. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Domagała, A. (2007). Zachowania językowe w demencji. Struktura wypowiedzi w chorobie Alzheimera. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Domagała, A. (2008). Standard postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń mowy w otępieniu alzheimerowskim. Logopedia, 37, s. 297–311.
 • Gustaw, K. (2007). Kontakt, czyli strategie komunikacji z pacjentem z chorobą Alzheimera. Warszawa: Lundbeck Poland.
 • Hamilton, I.S. (2006). Psychologia starzenia się. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Ska.
 • Herzyk, A. (2005). Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej. Warszawa: Scholar.
 • Jagodzińska, M. (2008). Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Łuczywek, E. (1996). Zaburzenia aktywności poznawczej osób w późnym wieku. Problemy demencji. W: A. Herzyk, D. Kądzielawa (red.). Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka z perspektywy neuropsychologii klinicznej. Lublin: UMCS, s. 111–150.
 • Nosal, Cz., Bajcar, B. (2004). Czas psychologiczny: wymiary, struktura, konsekwencje. Warszawa: Instytut Psychologii PAN.
 • Maruszewski, T. (2005). Pamięć autobiograficzna. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP.
 • Piłat-Borcuch, M. (2013). Pomiędzy tożsamością osobową a społeczną. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 65, s. 317–327.
 • Oficjalna strona Alzheimer’s Association. Choroba Alzheimera a mózg. Pobrane z: http://www.alz.org/brain_polish/10.asp.
 • Zimbardo, Ph.G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

Alzheimer disease psychological time temporal horizon memory temporal perspective

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart