Psychospołeczne warunki rozwoju młodzieży wychowującej się w rodzinach niepełnych. Analiza danych i ich wykorzystywanie w pracy pedagoga

Author: Alicja Konikiewicz
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 247-264
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2015.01.13
PDF: kie/107/kie10713.pdf

Theoretical deliberation on the process of transformation of family system and how its functioning as well as data obtained in course of empirical research specify conditions of development of youth brought up in single-parent families. Picture of situation of educational development functioning of single-parent families gives theoretical knowledge on deficite of these educational environments. The most common hazards are within psychosocial factors. On the basis of obtained data and scientific theories conclusions were drawn for educational practice and requirement of work with families at the school counselor level were finally expressed. Within the framework of activities addressed to families of changed structure both work with children growing up in described environments must be included and work with single parents. Proposed activities should be of repair and support type.

REFERENCES:

 • Beck, U. (2012). Społeczeństwo światowego ryzyka: w poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Brągiel, J. (2009). Rola więzi rodzinnej w życiu członków rodzin. W: S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny – obszar i panorama problematyki (s. 119 – 125). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Dudak, A. (2006). Samotne ojcostwo. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • GUS (2013). Rocznik Demograficzny Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • Izdebska, J. (2003). Dziecko w rodzinie i środowisku rówieśniczym. Wybrane zagadnienia i źródła pedagogiki społecznej. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.
 • Janus, K. (2011). Słownik pedagogiki i psychologii: zagadnienia, terminy, pojęcia. Warszawa: Wydawnictwo Buchmann.
 • Kawula, S. (2009). Rodzina a rozwój jednostki. W: S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny – obszary i panorama problematyki (s. 13 – 15). Toruń: Społeczna Akademia Nauk.
 • Kwak, A. (2005). Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Żak.
 • Łopatkowa, M. (2007). Rodzina w globalnym świecie. W: W. Korzeniowska, A. Murzyn, U. Szuścik (red.), Rodzina – w świetle zagrożeń realizacji dotychczasowych funkcji. Szkice monograficzne (s. 13 – 15). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Markocki, Z. (2005). Rodzina polska na progu III tysiąclecia. W: H. Cudak, H. Marzec (red.), Współczesna rodzina polska – jej stan i perspektywy (s. 23 – 31). Mysłowice: Społeczna Akademia Nauk.
 • Szlendak, T. (2010). Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

family broken home young people psychosocial factors of growing school pedagogues

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart