Manuel Castells, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ss. 300

Author: Błażej Przybylski
Institution: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 283-291
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2015.01.15
PDF: kie/107/kie10715.pdf

REFERENCES:

 • Bauman, Z. (2012a). Czy Twitter i Facebook pomagają propagować demokrację i prawa człowieka? Pobrane z: http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/BaumanCzyTwitteriF acebookpomagajapropagowacdemokracjeiprawaczlowieka/menuid-183.html.
 • Bauman, Z. (2012b). O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 • Castells, M. (2004). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Castells, M. (2013a). Władza komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Castells, M. (2013b). Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Castells, M., Himanen, P. (2009). Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu: model fiński. Warszawa: Wydawnictwo Krytyka Polityczna.
 • Held, D. (2010). Modele demokracji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Hessel, S. (2011). Czas oburzenia! Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Judt, T. (2011). Źle ma się kraj. Rozprawa o naszych współczesnych bolączkach. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 • Kuroń, J. (2002). Działanie. Jeśli nie panujemy nad swoim życiem, ono panuje nad nami. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Levinson, P. (2010). Nowe nowe media. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Mouffe, Ch. (2005). Paradoks demokracji. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Shapiro, I. (2006). Stan teorii demokracji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sowa, J. (2008). Ciesz się, późny wnuku. Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna. Kraków: Wydawnictwo i Księgarnia Korporacja Ha!art.
 • Touraine, A. (1995), Wprowadzenie do analizy ruchów społecznych. W: J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki (s. 212–225). Warszawa: Wydawnictwo „Scholar”.
 • Żakowski, J. (2005). AntyTINA: rozmowy o lepszym świecie, myśleniu i życiu, Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart