Jolanta Szempruch, Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013, ss. 384

Author: Dorota Grabowska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 298-304
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2015.01.17
PDF: kie/107/kie10717.pdf

REFERENCES:

 • Allport, G.W. (1947). Personality. A Psychological Interpretation. New York: The University of Chicago Press.
 • Banach, C. (1989). Pedagodzy o oświacie i wychowaniu. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Bednarska, M. (2009). O autorytecie w wychowaniu i nauczaniu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Bohucki, J. (1965). Osobowość nauczyciela w świadomości młodzieży. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.
 • Czerepaniak- Walczak, M. (1997). Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela. Toruń: Wydawnictwo Edytor.
 • Czerepaniak-Walczak, M. (2002). Świadomość podmiotów edukacji gimnazjalnej – perspektywa pedagogiczna. Szczecin: Wydawnictwo Hogben.
 • Dróżka, W. (2002). Nauczyciel, autobiografia, pokolenia: studia pedeutologiczne i pamiętnikoznawcze. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 • Dróżka, W. (2004). Młode pokolenie nauczycieli: studium autobiografii młodych nauczycieli polskich lat dziewięćdziesiątych. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 • Gerstmann, S. (1970). Osobowość. Wybrane zagadnienia psychologiczne. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Gołębniak, D.B. (1998). Zmiany edukacji nauczycieli: wiedza – biegłość – refleksyjność. Toruń: Wydawnictwo Edytor.
 • Gołębniak, D.B., Zamorska, B. (2014). Nowy profesjonalizm nauczycieli: podejścia – praktyka – przestrzeń rozwoju. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 • Homplewicz, J. (1996). Etyka pedagogiczna. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Homplewicz, J. (2009). Pedagogika i etyka: (zarys etyki pedagogicznej). Rzeszów: Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej.
 • Jamroszko, S. (2010). Autorytet. Kontrowersje i aksjomaty. Warszawa: Wydawnictwo Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.
 • Korczyński, S. (2001). Rzeczywisty i postulowany obraz nauczyciela. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.
 • Kotusiewicz, A.A. (1989). Kształcenie nauczyciela a problemy współczesnej edukacji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kwiatkowska, H. (1988). Nowa orientacja w kształceniu nauczycieli: założenia i metody edukacji nauczycielskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kwiatkowska, H. (1997). Edukacja nauczycieli: konteksty – kategorie – praktyki. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 • Lejman, M. (1985). Osobowość zawodowa nauczyciela. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Lewowicki, T. (2007a). O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
 • Lewowicki, T. (2007b). Problemy kształcenia i pracy nauczycieli. Warszawa–Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
 • Najder-Stefaniak, K. (2007). O powinności nauczyciela: wprowadzenie do refleksji etycznej. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Olbrycht, K. (2002). Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Olbrycht, K. (2009). O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Rowid, H. (1957). Podstawy i zasady wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Oświatowe „Wspólna Sprawa”.
 • Smołalski, A. (1983). Osoba i zawód nauczyciela w polskiej myśli pedagogicznej do 1939 roku. Wrocław: Wydawnictwo AWF.
 • Smołalski, A. (1994). Ideały wychowawcze w polskiej myśli pedagogicznej od XVI w. do końca II Rzeczypospolitej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytet Opolski.
 • Szempruch, J. (2000). Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Szempruch, J. (2001). Nauczyciel w zmieniającej się szkole: funkcjonowanie i rozwój zawodowy. Rzeszów: Wydawnictwo Fosze.
 • Szempruch, J. (red). (2009). Adaptacja zawodowa nauczyciela. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej.
 • Szempruch, J. (red). (2010). Profesjonalne funkcjonowanie nauczyciela. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej.
 • Szempruch, J. (red). (2011). Nauczyciel i uczeń w przestrzeni edukacyjnej. Kielce: Wydawnictwo Libron.
 • Szempruch, J. (2012). Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Szewczyk, K. (1999). Wychować człowieka mądrego: zarys etyki nauczycielskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Witkowski, L. (2009). Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej (przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii). Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart