O trafności miar w nauce. Obraz aktywności polskich socjologów i pedagogów. Analiza parametrów dorobku Ryszarda Borowicza

Author: Agnieszka Jeran
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Author: Joanna Piechowiak-Lamparska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 17-35
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.04.02
PDF: kie/104/kie10402.pdf

The article deals with the problem of parameterisation in social sciences and humanities. Questioning the accuracy (and, most of all, the effectiveness) of strictly qualitative assessment of previous publication activity (expert assessments) leads to a concentration on quantitative criteria made as objective as possible; the most important of these criteria is based not on publication, but on quotability, which is considered to reflect the reception of the works of a given researcher. On the basis of indicators applied to a representative sample of professors from the fields of sociology and pedagogy, an analysis of publication record and its influence on science was made with the use of quotability (in the framework of Google Scholar database), and the result was subsequently compared to the results of Professor dr hab. Ryszard Borowicz (recognized in both fields).

REFERENCES:

 • Błocki Z., Życzkowski K., Czy można porównywać jabłka i gruszki? O danych bibliometrycznych w różnych dziedzinach nauki, „Nauka” 2013, nr 2.
 • Borowicz R., Rankingi, czyli o prestiżu humanistyki, „Głos Uczelni” 2001, nr 5, http://glos.umk.pl/2001/05/rankingi.html [dostęp: 11.09.2014].
 • Bukowska G., Łopaciuk-Gonczarczyk B., Determinanty sukcesów publikacyjnych naukowców, „Nauka” 2013, nr 3.
 • Celoch H., Google Scholar alternatywą dla Web of Science? Próba porównania obu narzędzi pod kątem wykonywania analizy cytowań, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie informacją w nauce”, Katowice (Poland), 15 – 16.12.2010. Niepublikowane materiały konferencyjne, http://eprints.rclis.org/15177/ [dostęp: 10.09.2014].
 • Dilthey W., Der Aufb au der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, Stuttgart–Göttingen 1958.
 • Drabek A., Wykorzystanie bibliometrii w polityce naukowej, „Biuletyn EBIB” 2012, nr 3.
 • GUS, Nauka i technika w 2011, Warszawa 2012.
 • Kwiek M., Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce a transformacje finansowania publicznego szkolnictwa wyższego w Europie, The Center for Public Policy Studies “Research Papers” 2010, Vol. 16.
 • Kwiek M., Internationalization and Research Productivity: “Internationalists” and “Locals” in Polish Universities, “The Higher Education in Russia and Beyond” 2014, No. 2, http://www.cpp.amu.edu.pl/kwiek/pdf/Kwiek_HERB_Fall_2014.pdf [dostęp: 16.10.2014].
 • NCN, Statystyki konkursów 2012, http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/NCN_statystyki%20konkursów%202012_.pdf [dostęp: 10.09.2014].
 • NCN, Statystyki konkursów 2013, http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/NCN_statystyki%202013_PL.pdf [dostęp: 10.09. 2014].
 • Racki G., Drabek A., Cytowania i wskaźnik Hirscha: gdzie szukać, jak obliczać?, „Forum Akademickie” 2013, nr 2, http://forumakademickie.pl/fa/2013/02/cytowania-iwskaznik-Hirscha-gdzie-szukac-jak-obliczac [dostęp: 15.09.2014].
 • Sztompka P., Zaufanie. Fundamenty społeczeństwa, Kraków 2007.
 • Śleszyński P., Cytowania i oddziaływanie polskich ośrodków geograficznych według Google Scholar, „Przegląd Geograficzny” 2013, nr 4.
 • Wilkin J., Komu potrzebne są nauki społeczne? Nauki społeczne w polskiej i europejskiej przestrzeni badawczej oraz w rozwiązywaniu problemów rozwoju, „Nauka” 2010, nr 2.
 • Wróblewski A.K., Bibliometryczna trylogia, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2002, nr 1 – 2.

Ryszard Borowicz bibliometrics parameterisation science policy sociology pedagogy

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart