Socjoekonomiczna perspektywa badań nad gospodarką w świetle analiz problemów współczesnych obszarów w Polsce

Author: Grażyna Krzyminiewska
Institution: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 53-65
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.04.05
PDF: kie/104/kie10405.pdf

The article raises the question of adoption in the analysis of rural areas and communities of its inhabitants, research perspective of social economy as a paradigm allowing for exploration of issues from the economy, and often studies of neoclassical economics and sociology. The first part of the text is characterized by research linking economic and sociological studies and assumptions of socio-economic research, research pointing to the benefits arising from them, while the second refers to a specific area of own research, which using the accepted paradigm, allow the enrichment of socio-economic analysis of rural areas.

REFERENCES:

 • Borcuch A., Kilka uwag na temat relacji pomiędzy socjologią a ekonomią, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. Rok 13” 2009, nr 1.
 • Cierniak-Szóstak E., Gospodarka w perspektywie socjologicznej [w:] Odkrywanie socjologii, A. Karwińska (red.), Warszawa 2007.
 • Gagatek W., O fałszywym rozumieniu interdyscyplinarności studiów europejskich, http://www.wojciechgagatek.pl/wp-content/uploads/2013/02/Gagatek-O-fa%C5%82szywym-rozumieniu-interdyscyplinarno%C5%9Bci-studi%C3%B3weropejskich.pdf.
 • Gardawski J., Współczesny neokorporatyzm w ujęciu socjologii ekonomicznej [w:] Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, W. Pacho (red.), Warszawa 2005.
 • Krzyminiewska G., Kultura ekonomiczna mieszkańców obszarów wiejskich. Problemy. Przekształcenia. Wyzwania, Toruń 2013.
 • Krzyminiewska G., Kultura ekonomiczna młodzieży wiejskiej i jej znaczenie w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich, Poznań 2010.
 • Krzyminiewska G., Mentalność ekonomiczna mieszkańców wsi. Studium na przykładzie wybranych kategorii społecznych, Poznań 2000.
 • Lazear E.P., Th e Quarterly Journal of Economics, New York 2000.
 • Marody M., Kochanowicz J., Pojęcie „kultury ekonomicznej” w wyjaśnianiu polskich przemian [w:] Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej, Warszawa 2007.
 • Morawski W., Socjologia ekonomiczna, Warszawa 2001.
 • North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge 2004.
 • Smelser J.N., Th e Sociology of Economic Life, Englewood Cliff s, N.J. 1963.
 • Stinchcombe A., Economic Sociology, New York 1983.
 • Sztompka P., Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych, „Studia Socjologiczne” 1997, nr 4.
 • Tittenbrun J., Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego, Poznań 2012.
 • Tittenbrun J., Socjologia gospodarki a socjologia ekonomiczna, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2010, z. 2.

rural areas socioeconomics economic mentality economic culture

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart