Migracje a rozwój ekonomiczno - społeczny/modernizacja

Author: Janusz Mucha
Institution: AGH w Krakowie
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 134-141
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.04.10
PDF: kie/104/kie10410.pdf

This article is a comment on Ryszard Borowicz’s text of 1992 on the post-1989 emigration of young people from Poland and on the debate inspired by Marek Okólski’s text of 2012 on the modernising impet of emigration. Three issues are being discussed in this article: 1) the adequacy of the „brain drain” concept, 2) relations between international migrations and modernization and 3/ some examples of empirical research on this problem.

REFERENCES:

 • Alexander J.C., Nowoczesność, antynowoczesność, ponowoczesność i neo-nowoczesność. Jak intelektualiści wyjaśniają „nasze czasy” [w:] J.C. Alexander, Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej, Kraków 2010.
 • Borowicz R., Zjawisko emigracji wśród młodzieży, „Studia Socjologiczne” 1992, nr 1 – 2.
 • Braziel J.E., Mannur A. (red.), Theorizing Diaspora. A Reader, Malden–Oxford 2003.
 • Chellaraj G., Maskus K.E., Mattoo A., The Contribution of Skilled Immigration and International Graduate Students to U.S. Innovation, Discussion Papers in Economics. Working Paper No. 4 – 10, Center for Economic Analysis. Department of Economics, University of Colorado at Boulder 2004.
 • Damelang A., Haas A., Th e Benefits of Migration. Cultural Diversity and Labour Market Success, „European Societies” 2012, No. 3, Vol. 14.
 • Galent M., Godderis I., Niedźwiedzki D., Heads or Hands? Differences and Similarities between Polish Students and Labour Immigrants, „Working Paper Series of the Research Network 1989” 2008, No. 15.
 • Grzymała-Moszczyńska H., Kwiatkowska A., Roszak J. (red.), Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku, Kraków 2010.
 • Mucha J., Współczesne zjawiska migracji uczonych a „sprawa polska”, „Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny” 2013, XXXIX, nr 1.
 • Okólski M., Modernising Impact of Emigration, „Studia Socjologiczne” 2012, nr 3(206).
 • Piekut A., Migration and Modernisation – An Alternative. Polemic Essay with Marek Okólski’s Article „Modernising Impact of Emigration”, „Studia Socjologiczne” 2014, nr 1(212).
 • Sinatti G., Horst C., Migrants as Agents of Development: Diaspora Engagement Discourse and Practice in Europe, „Ethnicities” 2014, DOI: 10.1177/1468796814530120.
 • Slany K. (red.), Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, Kraków 2008.

international migrations modenrization brain drain

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart