Konstruowanie macierzyństwa jako kwestii społecznej na przykładzie dyskursów polskiej sfery publicznej

Author: Natalia Krzyżanowska
Institution: Örebro University, Szwecja
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 142-165
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.04.11
PDF: kie/104/kie10411.pdf

The article highlights the relationship between transformation of the gender contract and the evolving social perceptions of motherhood in contemporary Poland. As it is assumed in line with my paper’s empirical analysis, motherhood is one of social nodal points as well as a constitutive point for women’s experience. However, the change to the ways in which motherhood is socially constructed in contemporary public and private spheres reflects the on-going transformations of the public and the private realm. Within the former and the latter, new conceptions of gender contract are being constantly proposed and are negotiated. By the same token, motherhood gradually moves from within its nature-driven and strictly private conceptualisation to becoming a social construct re/formulated in contemporary Polish public sphere. Within that process, both proponents and, especially, opponents of women empowerment voice their concerns.

REFERENCES:

 • Adamiak E., Milcząca obecność, Warszawa 1999.
 • Aldridge A., Konsumpcja, Warszawa 2006.
 • Alphonso D.R., Feminine Writing and Woman’s Difference. Introduction [w:] French Feminism Reader, K. Olivier (red.), Lanham 2000.
 • Arcimowicz K., Przemiany męskości w kulturze współczesnej [w:] Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, M. Fuszara (red.), Warszawa 2007.
 • Badinter E., Historia miłości macierzyńskiej, Warszawa 1998.
 • Bakke M., Ciało otwarte, Poznań 2000.
 • Bauman Z., Płynne życie, Warszawa 2007.
 • Bazuń D., Kaźmierczak-Kałużna I., Pokrzyńska M., Sybiraczki – losy i pamięć: polskie kobiety zesłane w głąb ZSRR, Zielona Góra 2012.
 • Beauvoir de S., Druga płeć, Kraków 1972.
 • Borowicz R., Status poznawczy kwestii społecznych [w:] Kwestie społeczne. Trudne do rozwiązania czy nierozwiązywalne?, Toruń 2008.
 • Boy-Żeleński T., Jak skończyć z piekłem kobiet? (Świadome macierzyństwo), Warszawa 1932.
 • Bradley H., Płeć, Warszawa 2008.
 • Budrowska B., Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wrocław 2000.
 • Cergowska G., Matka partyzantów, Warszawa 1982.
 • Chodorow N., The Reproduction of Mothering, Berkeley 1993.
 • Chutnik S., Mama ma zawsze rację, Warszawa 2012.
 • Cusk R., Praca na całe życie. O początkach macierzyństwa, Wołowiec 2014.
 • Czyżewski M., Dunin K., Piotrowski A., Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, Warszawa 1991.
 • Faludi S., Backlash. The Undeclared War Against Woman, London 1992.
 • Folbre N., Who Pays for the Kids, London 1994.
 • Fornalska M., Pamiętnik matki, Warszawa 1960.
 • Friedan B., The Feminine Mystique, London 1992.
 • Fuszara M., Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci?, Warszawa 2002.
 • Gałaj D. (red.), Być matką, Warszawa 1986.
 • GraffA., Matka feministka, Warszawa 2014.
 • GraffA., Odmienna chronologia. Refleksje nad feminizmem we współczesnej Polsce, „Zadra” 2007, nr 3 – 4.
 • Gronczewska A., Marsz głodowy Piotrkowską, http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/296928,marsz-glodowy-piotrkowska,id,t.html?cookie=1.
 • Habermas J., The Structural Transformation of the Public Sphere, Cambridge MA 1989.
 • Hearn J., The gender of oppression: men, masculinity and the critique of Marxism, Brighton 1987.
 • Hrabar R., Skazane na zagładę. Praca niewolnicza kobiet polskich w III Rzeszy i los ich dzieci, Katowice 1989.
 • Hryciuk R.E., Korolczuk E. (red.), Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, Warszawa 2012.
 • Irigaray L., Ciało w ciało z matką, Kraków 2000.
 • Janion M., Solidarność – wielki zbiorowy obowiązek kobiet, http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/JanionSolidarnosc-wielkizbiorowyobowiazekkobiet/menuid-431.html.
 • Kloch Z., Metafora w dyskursie publicznym: Michnik, Urban i Miller przed komisją sejmową, „Nauka” 2006, nr 1, http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_106_04_Kloch.pdf.
 • Kondratowicz E., Szminka na sztandarze. Kobiety Solidarności 1980 – 1989, Warszawa 2001.
 • Konieczny K., Matki Solidarności, Szczecin 2010.
 • Kristeva J., A New Type of Intellectual: The Dissident [w:] In The Kristeva Reader, T. Moi (red.), New York 1986.
 • Kristeva J., Women’s Time [w:] The Kristeva Reader, T. Moi (red.), New York 1986.
 • Krzyżanowska N., ‘Feminia oeconomica’, czyli o aporetycznej obecności kobiet w ekonomii, „Kultura i Edukacja” 2013, nr 4.
 • Krzyżanowska N., Crisis and Gender [w:] Economic crisis in social perspective, G. Krzyminiewska (red.), Poznań 2012.
 • Krzyżanowska N., Denying the right to sapek in public: Sexist and homophobic discourses in post-1989 Poland [w:] The Post-Communist Condition. Public and private discourses of transformation, A. Galasińska, D. Galasiński (red.), Amsterdam 2010.
 • Krzyżanowska N., Kobiety w (polskiej) sferze publicznej, Toruń 2012.
 • List do biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie, „L’Osservatore Romano” 2014, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/kobieta_31052004.html.
 • Łukowiak M., Projekt matka. Niepowieść, Warszawa 2013.
 • Maciarz A., Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, Warszawa 2004.
 • Michalak A., Matka Sanepid, Warszawa 2012.
 • Mikołejko Z., Wojna z wózkowymi, „Wysokie Obcasy Extra”, wrzesień 2012.
 • Oakley A., Sex, gender and Society, London 1972.
 • Penn S., Podziemie kobiet, Warszawa 2003.
 • Phillips J., Troska, Warszawa 2009.
 • Rich A., Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja, Warszawa 2000.
 • Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, Warszawa 2001.
 • Rubin G., The Traffic in Woman: Notes on the ‘Political Economy’ of Sex [w:] Toward an Anthropology of Women, R.R. Reiter (red.), New York 1975.
 • Siemieńska R., Kontrakt płci. Między sferą prywatną a publiczną [w:] Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, A. Kojder (red.), Kraków 2007.
 • Slany K., Kowalska B., Ślusarczyk M. (red.), Kalejdoskop genderowy, Kraków 2011.
 • Slany K., Struzik J., Wojnicka K., Gender w społeczeństwie polskim, Kraków 2011.
 • Smith D., The Everyday World as Problematic, Boston 1987.
 • Sontag S., Myśl to forma odczuwania, Kraków 2014.
 • Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011.
 • Thornham S., Second Wave Feminism [w:] Feminism and Postfeminism, S. Gamble (red.), London 2001.
 • Titkow A., Figura Matki Polki. Próba demiotologizacji [w:] Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, R.E. Hryciuk, E. Korolczuk (red.), Warszawa 2012.
 • Tubylewicz K. (red.), Jestem mamą – zbiór prawdziwych historii o macierzyństwie, Kraków 2004.
 • Walczewska S., Feministki. Własnym głosem o sobie, Kraków 2005.
 • Waldman A., Zła matka, Kraków 2011.
 • Wasilewska K.,Todorczuk-Perchuć A., To ja pobiłam prof. Mikołejkę torebką damską w teatrze Polonia, www.wyborcza.pl/1,126764,12537458,To_ja_pobilam_prof_Mikołejke_torebka_damska_w_teatrze.html.
 • Wolf N., Fire with Fire. The New Female Power and How it will Change the 21st Century, London 1993.
 • Wolf N., Misconceptions: Truth, Lies, and the Unexpected on the Journey to Motherhood, New York 2003.
 • Woźniczko-Czeczott J., Macierzyństwo non-fiction. Relacja z przewrotu domowego, Wołowiec 2012.
 • Zerilli L.M.G., A process without a Subject: Simone de Beauvoir and Julia Kristeva on maternity, „Signs” 1992, Autumn.

gender public discourse motherhood

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart