O równości jako kierunku zmiany i przedmiocie badań – Ryszarda Borowicza rozważania nad selekcjami w edukacji

Author: Arkadiusz Karwacki
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 257-275
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.04.17
PDF: kie/104/kie10417.pdf

This text should be perceived as an review article in which the content of the monograph Social Inequalities in Access to Education… by Richard Borowicz allows for the presentation of his heritage which is leftfor the next generation of sociologists and educators. The text therefore exposes the approach to the profession of sociologist which was characteristic of Ryszard Borowicz, his scientific workshop and inspirations that we may draw from in relation to how to analyze the surrounding reality, how to communicate what we have determined, how to make methodological choices and, within them, choose the methods. At the same time, the text presents the continuity of the research into sociology of education in Poland, preserved also thanks to the research by the Author of the book discussed here. What is worth emphasizing is the diagnosis and assessment of the Polish transformation at the beginning of the twenty-first century in the context of young people’s educational fates (and their determinants), which is dominant in the monograph. The essence of Ryszard Borowicz’s research interests is the study on school selections. Therefore, the text contains an attempt at analyzing the findings in the book Social Inequality… relating to the mechanisms of selection in the educational system, including the analysis of the relevance of specific content, links with the findings by other researchers, and most of all, with the Author himself – his beliefs, motivations, and attitudes, which distinguished him in the scientific community.

REFERENCES:

 • Borowicz R., Nierówności społeczne w dostępie do wykształcenia. Casus Suwalszczyzny, Olecko 2000.
 • Borowik J., Winiecka K., Socjologia wychowania – historia, stan obecny, perspektywy rozwojowe [w:] Jedna nauka. Wiele historii. Dzieje subdyscyplin socjologicznych w Polsce, P. Łuczeczko, D. Wicenty (red.), Gdańsk 2010.
 • Boudon R., Efekt odwrócenia: niezamierzone skutki działań społecznych, Warszawa 2008.
 • Elgar F.J., Income Inequality, Trust, and Population Health in 33 Countries, „Public Health” 2010, November, 100(11).
 • Galbraith J.K., Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów, Warszawa 2005.
 • Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańsk 2005.
 • Karwacki A., Błędne koło. Reprodukcja kultury podklasy społecznej, Toruń 2006.
 • Klus-Stańska D., KNP PAN o projekcie nowelizacji ustawy oświatowej. Opinia Zespołu Problemowego ds. Polityki Oświatowej KNP PAN, http://www.pan.uz.zgora.pl/.
 • Lancee B., van de Werfhorst H., Income Inequality and Participation: A comparison of 24 European Countries, „GINI Discussion Paper” 2011, nr 6.
 • Marody M., Trzy Polski – instytucjonalny kontekst strategii dostosowawczych [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, M. Marody (red.), Warszawa 2002.
 • Na pokaz. O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału, T. Szlendak, K. Pietrowicz (red.), Toruń 2004.
 • Paskov M., Davilde C., Income Inequality and Solidarity in Europe, „GINI Discussion Paper” 2012, nr 33.
 • Sanfey P., Teksoz U., Does transition make you happy? „Economics of Transition” 2007, Vol. 15, Issue 4.
 • Sedlacek T., Orrel D., Zmierzch homo economicus. Rozmowa z Romanem Chlupatym, Warszawa 2012.
 • Szafraniec K., Młodzież wiejska jako efekt socjalizacji pogranicznej. Między lokalizmem a totalizmem, Warszawa 1991.
 • Szlendak T., Karwacki A., Are the Swedes really aspiring to sense and the Portuguese to status? Aktywność kulturalna a rozpiętość dochodów w krajach Unii Europejskiej Cultural activity and income gap in the member states of the European Union, „International Sociology” 2012, Issue 27(6).
 • Wilkinson R., Pickett K., The Spirit Level. Why Equality is Better for Everyone, London 2010.
 • Wilkinson R., Pickett K., The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better, London 2009.
 • Wincławski W., Typowe środowiska wychowawcze współczesnej Polski, Warszawa 1976.
 • Wyższe wykształcenie już nie zawsze ułatwia życie. W Sieci, 29 sierpnia 2014 r. dostępny na: http://wpolityce.pl/lifestyle/211332-kluzik-rostkowska-wyzsze-wyksztalcenie-juznie-zawsze-ulatwia-zycie.

transformation social inequality selections youth egalitarianism meritocracy panel study

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart