Wizja młodego naukowca w humanistyce w ujęciu Ryszarda Borowicza. Na marginesie badań nad selekcjami w szkolnictwie wyższym

Author: Dominika Łęcka
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 276-296
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.04.18
PDF: kie/104/kie10418.pdf

The aim of this article to reconstruction the vision of the young scientist in humanities (characteristics, competences, optimal progress requirements) written by Ryszard Borowicz based on available references and historical sources. This is the first research to focus this vision has not been noted anywhere through the R. Borowicz’s books and articles. It presents the results of a research based on historical method allowing to combine all the data from different sources from content analysis to delthi technique.

REFERENCES:

 • Borowicz R. (rec.), Zbigniew Kwieciński, Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości, Toruń–Olsztyn 2002, „Kultura i Edukacja” 2003, nr 1.
 • Borowicz R., Autor w humanistyce – kwestia nie tylko wyrafinowanej parametryzacji, „Kultura i Edukacja” 2011, nr 2.
 • Borowicz R., Od autora [w:] Równość i sprawiedliwość społeczna, R. Borowicz, Warszawa 1988.
 • Borowicz R., Kostyło H., Szulakiewicz W., Elżbieta Zawacka „ZO” – portret akademicki, Toruń 2009.
 • Borowicz R., Młodzież na pierwszym progu selekcyjnym: deprywacja i selekcje społeczne, „Kultura i Edukacja” 2001, nr 1.
 • Borowicz R., Nota metodologiczna [w:] Młodzi dorośli. Paradoksy socjalizacji i rozwoju, R. Borowicz, G. Krzyminiewska, K. Szafraniec, Warszawa 1991.
 • Borowicz R., Nota odautorska [w:] Kwestie społeczne: trudne do rozwiązania czy nierozwiązywalne? R. Borowicz, Toruń 2008.
 • Borowicz R., O recenzowaniu, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2010, Vol. 49, nr 1.
 • Borowicz R., Obciążenie pracą dziecka wiejskiego, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania” 1976, z. 1.
 • Borowicz R., Od redaktora naukowego [w:] Młodzież wiejska i jej związki, R. Borowicz (red.), Poznań 1989.
 • Borowicz R., Opinia o dysertacji doktorskiej magistra Arkadiusza Karwackiego „Reprodukacja „kultury ubóstwa” społeczności popegeerowskich – geneza, charakter procesów i wyzwania dla polityki społecznej, Toruń 2004.
 • Borowicz R., Opinia o dysertacji doktorskiej mgra Błażeja Przybylskiego, Uwarunkowania zaangażowania politycznego młodzieży. Implikacje edukacyjne, Toruń 2013.
 • Borowicz R., Opinia wydawnicza o maszynopisie książki Pawła Rudnickiego Oblicza buntu w biografiach kontestatorów. Refleksyjność – wyzwalające uczenie się – zmiana, Toruń 2009.
 • Borowicz R., Plany życiowe młodzieży, ich realizacja – świat wartości. Badania longitudinalne, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia Wychowania XIV” 2000, z. 339.
 • Borowicz R., Procesy selekcji w szkole wyższej. Studium wybranego rocznika studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1978.
 • Borowicz R., Samorządy i samorządność w świadomości ludności wiejskiej [w:] Polskie samorządy rolnicze w procesie integracji z Unią Europejską, R. Borowicz (red.), Toruń 1995.
 • Borowicz R., Selekcje społeczne w toku kształcenia w szkole wyższej. Studium wybranego rocznika studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1978.
 • Borowicz R., Selekcje społeczne w toku kształcenia w szkole wyższej [w:] Współobecne dyskursy, R. Borowicz (red.), Toruń 2009.
 • Borowicz R., Socjalizacja [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, W. Kwaśniewicz (red.), Warszawa 2000.
 • Borowicz R., Strategia kwartalnika „Kultura i Edukacja”, „Kultura i Edukacja” 2011, nr 3.
 • Borowicz R., Upowszechnienie studiów wyższych w Polsce i jego społeczne konsekwencje [w:] Przestrzenie teraźniejszości i ich społeczno-edukacyjne sensy, M. Szczepska-Pustkowska, M. Lewartowska-Zychowicz, A. Kożyczkowska (red.), Toruń 2010.
 • Borowicz R., Wiodąca idea [w:] Współobecne dyskursy, R. Borowicz (red.), Toruń 2009.
 • Borowicz R., Kwieciński Z., Młodzież wobec własnej przyszłości i perspektyw życia na wsi. Trzy sondaże diagnostyczne, Warszawa 1977.
 • Borowicz R., Zakres i mechanizmy selekcji w szkolnictwie, Warszawa 1983.
 • Borowicz R., Post scriptum [w:] Kwestie społeczne: trudne do rozwiązania czy nierozwiązywalne? R. Borowicz, Toruń 2008.
 • Cichocka-Bielicka A., Profesor Ryszard Borowicz we wspomnieniach swojego ucznia, „Nowości” z dnia 25.03.2014 (wersja online).
 • Księga Kondolencyjna wystawiona po śmierci Ryszarda Borowicza na stronie internetowej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, http://www.pedagogika.umk.pl/dokumenty/2013-14/Ksiega_kondolencyjna.pdf.
 • Kwieciński Z., Pożegnanie Ryszarda Borowicza – 27.03.2014 roku, „ Forum Oświatowe” 2014, Vol. 51, nr 1.
 • Nowak-Dziemianowicz M., Spotkałam ludzi…, „ Forum Oświatowe” 2014, Vol. 51, nr 1.
 • Syndrom bezrobocia, R. Borowicz (red.), Warszawa 1993.
 • Walulik A., J. Krysztofik. Otwarta sesja Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Toruń, 26.06.2012 roku, „Paedagogia Christiana” 2013, nr 2.
 • Wychowanie w społeczeństwie permanentnego kryzysu, R. Borowicz, Z. Kwieciński (red.), Toruń 2009.
 • Loo R., The Delphi Method: a Powerful Tool for Strategic Management, „Policing: An International Journal of Police Strategies and Management” 2002, Vol. 25, No. 4.
 • Miśkiewicz B., Wprowadzenie do badań historycznych, Poznań 1985.
 • Pawlak M., Serczyk J., Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1999.
 • Powell C., The Delphi Technique: Myths and Realities, „Journal of Advanced Nursing” 2003, Vol. 41, No. 4.
 • Skulmoski G., Hartman F., Krahn J., The Delphi Method for Graduate Research, „Journal of Information Technology and Education” 2007, Vol. 6.
 • The Delphi Method: Techniques and Applications, H. Linstone, T. Murray (red.), http://is.njit.edu/pubs/delphibook/index.html.
 • Topolski J., Metodologia historii, Warszawa 1968.

young scientist humanities discussion promotion in science Ryszard Borowicz meritocratic theory

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart