Ad vocem do artykułu Ryszarda Borowicza Niektóre konsekwencje upowszechnienia wykształcenia wyższego

Author: Przemysław Ziółkowski
Institution: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 363-372
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.04.23
PDF: kie/104/kie10423.pdf

The article is an attempt to take a scientific controversy with one of the many valuable scientific texts written by professor Ryszard Borowicz. The article is an attempt to take a scientific controversy with one of the many valuable scientific texts written by professor Ryszard Borowicz, the eminent sociologist and educator. Posed by Professor Borowicz thesis in the analyzed text on some of the consequences spread of higher education in Poland are inspiring a deep and thorough analysis of the current condition of higher education, with particular emphasis on non-public education. Reference was made to selected parts of the article of Professor Ryszard Borowicz indicating that professor rigorous evaluation can only be some problems recognizing of the higher education in Poland from only one perspective.

REFERENCES:

 • Antonowicz D., Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki, Warszawa 2005.
 • Biały K., Przemiany współczesnego uniwersytetu, Łódź 2011.
 • Brzezińska A., Brzeziński J., Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej, Poznań 2000.
 • Ciechanowska D. (red.), Studiowanie dla społeczeństwa wiedzy, Toruń 2009.
 • Czerepaniak-Walczak M. (red.), Fabryka dyplomów czy universitas?, Kraków 2013.
 • Delors J. (red.), Edukacja – jest w niej ukryty skarb, Warszawa 1998.
 • Kostkiewicz J., Domagała-Kręcioch A., Szymański M. (red.), Szkoła wyższa w toku zmian. Debata wokół ustawy z dnia 18 marca 2011, Kraków 2011.
 • Kruszewski Z. (red.), Przemiany szkolnictwa wyższego u progu XXI wieku, Płock 1999.
 • Kwiek M., Transformacje uniwersytetu, Poznań 2010.
 • Ładyżyński A., Raińczuk J. (red.), Uniwersytet – między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków 2003.
 • Maciołek R., Maik W., Sikora K. (red.), Problemy nauki i szkolnictwa wyższego, Bydgoszcz 2009.
 • Misztal B. (red.), Prywatyzacja szkolnictwa wyższego, Kraków 2000.
 • Pauluk D. (red.), Student na współczesnym uniwersytecie. Ideały i codzienność, Kraków 2010.
 • Stachowiak-Kudła M., Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewniania jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich, Warszawa 2012.
 • Szerląg A. (red.), Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów, Wrocław 2009.
 • Szerląg A. (red.), Problemy edukacji w szkole wyższej, Kraków 2006.
 • Szulc T. (red.), Jakość kształcenia w szkołach wyższych, Wrocław 2007.
 • Thieme J., Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska – Europa – USA, Warszawa 2009.
 • Wawak T. (red.), Wyzwania zarządzania jakością w szkołach wyższych, Kraków 2011.
 • Wawak T., Jakość zarządzania w szkołach wyższych, Kraków 2012.

Ryszard Borowicz higher education Science

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart