Eurosieroctwo – zjawisko społeczne charakterystyczne dla zstępującego pokolenia

Author: Ryszard Borowicz
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Author: Maria Marta Urlińska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Author: Janis Vanags
Institution: Rīgas Tehniskā universitāte – RTU, Łotwa
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 23-36
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.03.02
PDF: kie/103/kie10302.pdf

Euroorphanhood concerns of older people whose children are staying abroad for a long time (in the project at least 12 months). Traditional network of support in Polish society is based on familiocentrism. According to this theory, the younger generations have obligations to the oldest members of their families which arising from the bonds of blood. Phenomenon of interest to us is its existential dimension (quality of life) and essential (quality of life). It is equally important, the objective (defined state of affairs) and subjective (personal sense of quality of life) approach. Euroorphanhood is a development phenomenon, because of a large spatial mobility of the younger generation on the one hand and quickly extending of the human life cycle. In this approach euroorphanhood will be subjected to empirical testing – it will be a comparative study in three countries: Lithuania, Latvia, Poland.

REFERENCES:

 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski – IV kwartał 2012, Warszawa 2013.
 • Balicka-Kozłowska H., Konfrontacja wiedzy gerontologicznej z obserwacją własnego starzenia się [w:] Przygotowanie do starości, M. Dzięgielewska (red.), Łódź 1997.
 • Brzezińska A., Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości, Warszawa 2011.
 • Bourdieu P., Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa 2005.
 • Centrum Badania Opinii Społecznej, Obraz typowego Polaka w starszym wieku, Warszawa 2010.
 • Chabior A., Rola aktywności kulturalno-oświatowej w adaptacji do starości, Radom– –Kielce 2000.
 • Czekanowski P., Rodzina w życiu osób starszych i osoby starsze w rodzinie [w:] Polska starość, B. Synak (red.), Gdańsk 2002.
 • Danilewicz W., Sytuacja życia dzieci w rodzinach migracyjnych, Białystok 2006.
 • Dubas E., Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia, Łódź 2000.
 • Erikson E., Tożsamość a cykl życia, Poznań 2004.
 • Hobsbawm E., Ranger T., Tradycja wynaleziona, Kraków 2008.
 • Iglicka K., Powroty Polaków po 2004 roku, Warszawa 2010.
 • Kaczmarczyk P., Migracje zarobkowe Polaków w dobie uprzemysłowienia, Warszawa 2005.
 • Maciaszkowa J., Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 1991.
 • Społeczno-gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia ludzkiego w Europie Środkowej w czasach nowożytnych, Zielona Góra 2010, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_folder_konf_prezentacja.pdf.
 • Skreczk A., Emigracja zarobkowa i jej wpływ na wychowanie w rodzinie [w:] Pomoc rodzinie, G. Olszewska-Baka, L. Pytka (red.), Białystok 1999.
 • Style życia w starości, O. Czerniawska (red.), Łódź 1998.
 • Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006.
 • Thomas W., Znaniecki F., Chłop polski w Europie i Ameryce, Warszawa 1976.
 • Trafiałek E., Życie na emeryturze w warunkach polskich przemian systemowych, Kielce 1998.
 • Walczak B., Społeczne, edukacyjne i wychowawcze konsekwencje migracji rodziców, Warszawa 2008.
 • Zych A.A., Człowiek wobec starości: szkice z gerontologii społecznej, Warszawa 1995.
 • http://www.bezrobocie.org.pl/files/1bezrobocie.org.pl/public/biuletyny_fise/biuletyn_fi-se_nr4_pdf.
 • http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUinfororozmikierunekemigrazpolskiwlatach_2004_2011.pdf.

euroorphanhood old age familiocentrism retirement standard of living quality of life

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart