Indywidualne koncepcje studentów na temat właściwego wykorzystywania czasu

Author: Alina Kałużna-Wielobób
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Author: Janusz Krzysztof Wielobób
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 94-110
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.03.06
PDF: kie/103/kie10306.pdf

One of the basic conditions of human life (and the ways of experiencing it) is that it is temporal and the our lifetime is limited. Today we observe fast technological changes, access to a lot of information and frequent necessity to execute tasks quickly, which is why many people experience limits of time necessary to perform their action. Conscious of their own mortality, people also experience the limits of their own lifetime. In this context, the question, what would it mean for a given individual “to make proper use of time” seems to be quite important. Research was conducted on a group of 127 students. The objective of the research was to obtain answers to exploratory questions: What are the individual concepts of that, what does “proper time use” mean for students (both in short-term perspective and lifetime perspective). In order to discover the individual concepts of “proper time use”, a questionnaire containing open questions was constructed. Th e questions were connected with three time use perspectives: a week of study, a week of holidays and the whole life. It corresponds with the division made by Popiołek (2010) into two perspectives, in which time is captured by the man: every day time and lifetime. Answers were categorized. The most frequent criteria of “proper time use” were: attaining objectives (74%), pleasure and seeking sensations (61%), relations with other people (49%), personal development (34%) and life satisfaction (30%). Definite majority of the answers were general and pointed to a lack of deeper reflection on their lives, on “how I would like to make use of my lifetime”. The results obtained may have application value – based on them, initial postulates were proposed for work on increasing self-consciousness of students in the respect of time management.

REFERENCES:

 • Boniwell I., Zimbardo P.G., Zrównoważona perspektywa czasowa jako warunek optymalnego funkcjonowania [w:] Psychologia pozytywna w praktyce, A. Linley, J. Stephen (red.), Warszawa 2007.
 • Borcovec T.D., Life in the Future versus Life in the Present, „Clinical Psychology: Science and Practice” 2002, nr 9(1).
 • Brown K.W., Ryan R.M., The Benefits of Being Present: Mindfulness and its Role in Psychological Well-being, „Journal of Personality and Social psychology” 2003, nr 84(4).
 • Cycoń A., Zaleski Z., Future Time Perspective and Quality of Life Among High School Students, „Journal for Mental Changes” 1998, nr 4(2).
 • Emmons R. A, Personal Strivings: An Approach to Personality and Subjective Well being, „Journal of Personality and Social Psychology” 1986, nr 51.
 • Emmons R.A., Personal Strivings, daily Life Events, and Psychological and Physical Well- -being, „Journal of Personality” 1991, nr 59.
 • Gleick J., Szybciej, Poznań 2003.
 • Heidegger M., Co to znaczy myśleć? [w:] Filozofia współczesna, J. Tischner (red.), Kraków 1999.
 • Hornik J., Zakay D., Psychological Time: The Case of Time and Consumer Behavior, „Journal of Time and Society” 1996, nr 5(3).
 • Kałużna-Wielobób A., Marzenia kobiet w wieku średnim, Kraków 2010.
 • Kałużna-Wielobób A., Marzenia współczesnych kobiet w różnych okresach rozwojowych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2013, nr 1(61).
 • King J.R., The Moment as a Factor in Emotional Well-being, „Journal of Religion and Health” 1986, nr 25(3).
 • Klamut R., Cel – czas – sens życia, Lublin 2002.
 • Łukaszewski W., Orientacja temporalna jako jeden z aspektów osobowości [w:] Osobowość – orientacja temporalna – ustosunkowanie do zmian, W. Łukaszewski (red.), Wrocław 1983.
 • Łukaszewski W., Szanse rozwoju osobowości, Warszawa 1984.
 • Oishi S., Diener E., Suh E., Lucas R.E., Value as Moderator in Subjective Well-being, „Journal of Personality” 1999, nr 67.
 • Pastuszka J., Człowiek i czas, „Roczniki Filozoficzne KUL” 1967, nr 15.
 • Pawełczyńska A., Czas człowieka, Wrocław 1986.
 • Pietrasiński Z., Czego dowiedziałeś się zbyt późno?, Warszawa 1979.
 • Popiołek K., Percepcja czasu – czas codzienny i czas życia [w:] Czas w życiu człowieka, K. Popiołek, A. Chudzicka-Czupała (red.), Katowice 2010.
 • Sobol-Kwapińska M., Żyć chwilą? Postawy wobec czasu a poczucie szczęścia, Lublin 2007.
 • Stinissen, W., Wieczność pośrodku czasu, Poznań 1997.
 • Strack M., Dobewall H., The Value Structure in Socioeconomically Less Developed European Countries Still Remains an Ellipse, „Europe’s Journal of Psychology” 2012, nr 8(4).
 • Teasdale J.M.G., Segal Z.V., Wiliams J.M.G., Ridgeway V.A., Soulsby J.M., Lau M.A., Prevention of Relapse/Recurrence in Major Depression by Mindfulness-based Cognitive Therapy, „Journal of Consulting and Clinical Psychology” 2000, nr 68(4).
 • Walczak A., Refleksja jako wyjątkowa przestrzeń aktywności myślowej w perspektywie doświadczeń granicznych, „Kultura i Wychowanie” 2012, nr 4(2).
 • Zaleski Z., Transpersonalne „ja”: Osobowość w trzech wymiarach czasowych, „Przegląd Psychologiczny” 1988, nr 31(4).
 • Zaleski Z., Behavioral Effects of Self-goals for Different Time Ranges, „International Journal of Psychology” 1987, nr 22.
 • Zimbardo Ph.G., Boyd J.N., Paradoks czasu, Warszawa 2009.

concepts of proper time use time management students early adulthood psychology of time pedagogy of time

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart