Slow movement, psychologia pozytywna i dobrostan wobec społecznych wyzwań konsumeryzmu. Czy dobra niepozycjonujące mogą stać się wyznacznikiem prestiżu

Author: Tomasz Kozłowski
Institution: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 263-287
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.03.14
PDF: kie/103/kie10314.pdf

Positive psychology successfully takes the first steps to explain what makes people happy, drawing on the tradition of twentieth-century psychology, as well as evolutionary psychology and neuropsychology. In addition, its statements seem to resonate with the philosophical tradition of Far East, which sources of happiness and well-being sees apart from the ‘self ’, denying the individualistic desires connected to the satisfaction of vain ego that demands – metaphorically speaking – honors and immediate pleasure. However, with its ideas positive psychology perfectly fits into current commercial philosophy of ‘slow movement’, which encourages people to find joy in everyday activities, focus on self-development, derive satisfaction from small pleasures, cultivate their hobbies and social contacts. Because ‘slow movement’ is firmly connected with the specific kind of market, therefore, though positive psychology suggests distancing from the issues of material problems, it becomes – as if in spite of itself – another positioning value, which only determines the status of individuals.

REFERENCES:

 • Argyle M., Przyczyny i korelaty szczęścia [w:] Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, cnotach i sile człowieka, J. Czapiński (red.), Warszawa 2004.
 • Barber B., Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawa 2008.
 • Berridge K., Pleasure, pain, desire and dread: Hidden core processes of emotion [w:] Maszyna memowa, D.S. Blackmore (red.), Poznań 2002.
 • Bowlby J., Attachment and Loss, London 1967.
 • Carlson E.R., The affective tone in psychology, „The Journal of General Psychology” 1967, nr 75.
 • Carr A., Psychologia pozytywna, Poznań 2009.
 • Clark A.E., Oswald A.J., Satisfaction and comparison income. Discussion paper 419, Essex 1996.
 • Cosmides L., Tooby J., Evolutionary psychology and the emotions [w:] Handbook of emotions, M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.), New York.
 • Csikszentmihalyi M., Przepływ, Taszów 2005.
 • Czapiński J., Negativity bias in psychology: An analysis of Polish publications, „Polish Psychological Bulletin” 1985, nr 16.
 • Czapiński J., Spotkanie dwóch tradycji: hedonizmu i eudajmonizmu [w:] Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, cnotach i sile człowieka, J. Czapiński (red.), Warszawa 2004.
 • Czapiński J., Wstęp [w:] Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, cnotach i sile człowieka, J. Czapiński (red.), Warszawa 2004.
 • Dawkins R., Samolubny gen, Warszawa 1996.
 • Długowski Ł., Wyprawa od 17 do 9, „Wysokie Obcasy” 2013, nr 27(734).
 • Foley R., The adaptive legacy of human evolution: a search for the environmet of evolution adaptedness, „Evolutionary Anthropology” 1995, nr 4.
 • Frank R.H., Luxury fever: Why money fails to satisfy in an era of excess, New York 1999.
 • Gould S.J., Nasze miejsce w przyrodzie [w:] Niewczesny pogrzeb Darwina. Wybór esejów, S.J. Gould, Warszawa 1999.
 • Kahneman D., Pułapki myślenia, Poznań 2012.
 • Kamińska A., Slow food i aronia losu, Warszawa 2011.
 • Kimble D., Układ nerwowy i mózgowie [w:] Biologiczne mechanizmy zachowań, A.M. Colman, (red.), Poznań 2001.
 • Kossakowski R., Diamentowa droga. Wspólnota religijna w świecie duchowości refleksyjnej, Kraków 2010.
 • Kozłowski T., W poszukiwaniu prywatnej lokalności. Psycho-socjologiczne aspekty cocooningu, „Tematy z Szewskiej” 2013, nr 1.
 • Leicht K.T., Shepelak N., Organizational justice and satisfaction with economic rewards, „Research in Social Stratification and Mobility” 1994, nr 13.
 • Miller G., Teoria szpanu. Seks, ewolucja i zachowania klienta, Warszawa 2010.
 • Myers D.G., The american paradox, New Heaven 2001.
 • Nettle D., Szczęście sposobem naukowym wyłożone, Warszawa 2005.
 • Olson G.I., Schober B.I., Satisfied poor, „Social Indicators Research” 1993, nr 28.
 • Podlaszewska K., Szlendak T., Dlaczego dzieci lubią to, co lubią? „Czasopismo Psychologiczne” 2003, t. 9, nr 1.
 • Postman N., Tryumf techniki nad kulturą, Warszawa 1995.
 • Postman N., Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, Warszawa 2002.
 • Psychologia pozytywna w praktyce, P.A. Lindley, S. Joseph (red.), Warszawa 2007.
 • Robinson K., Oblicza umysłu. Ucząc się kreatywności, Kraków 2010.
 • Robinson K., Uchwycić żywioł. O tym, jak znalezienie pasji zmienia wszystko, Kraków 2012.
 • Rifkin J., Wiek dostępu, Wrocław 2003.
 • Ritzer G., Mcdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 1999.
 • D., Singer B., Paradoksy kondycji ludzkiej: dobrostan i zdrowie na drodze ku śmierci [w:] Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, cnotach i sile człowieka, J. Czapiński (red.), Warszawa 2004.
 • Seligman M., Psychologia pozytywna [w:] Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, cnotach i sile człowieka, J. Czapiński (red.), Warszawa 2004.
 • Seligmann M., Co możesz zmienić, a czego nie możesz, Poznań 2010.
 • Seligmann M., Optymizmu można się nauczyć, Poznań 2010.
 • Seligmann M., Pełnia życia, Poznań 2011.
 • Sennett R., Upadek człowieka publicznego, Warszawa 2009.
 • Sennett R., Kultura nowego kapitalizmu, Warszawa 2010.
 • Stoll C., Krzemowe remedium. Garść rozważań na temat infostrady, Poznań 2000.
 • Szlendak T., Pietrowicz K., Moda, wolność i kultura konsumpcji [w:] Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, T. Szlendak, K. Pietrowicz (red.), Wrocław 2007.
 • Trzebińska E., Psychologia pozytywna, Warszawa 2012.
 • Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 2008.
 • Wallace P., Psychologia Internetu, Poznań 2003.
 • Well-being: Foundations of hedonic psychology, Kahneman, E. Diener, N. Schwarz (red.), Nowy Jork 1999.
 • Wilson E.O., O naturze ludzkiej, Poznań 1998.
 • Wilson E.O., Socjobiologia, Poznań 2001.

happiness slow movement positive psychology tradition of Far East

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart