Educational Potential of Polish Borderland of Nysa, Prudnik, and Głubczyce Districts – Quantitative Changes in 1995–2019

Author: Mirosław Hanulewicz
Institution: Academy of Management and Administration in Opole
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1119-8297
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 181-201
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.02.11
PDF: kie/136/kie13611.pdf

The article describes quantitative changes in the educational area of the Polish borderland, based on the examples of Nysa, Prudnik, and Głubczyce districts. The demographic data, unfavorable for entire Poland, in the borderland regions are additionally burdened with migration from peripheral communes. It is reflected in the functioning of educational institutions. The analysis of the educational potential of the border areas based on data from the three districts indicates alarming demographic forecasts announcing their depopulation. Breaking that process seems impossible without external support. Thanks to co-financing under efficiently implemented EU projects, and, above all, the work of local leaders, many interesting initiatives were implemented to improve the quality of life in the border areas and their tourist attractiveness, which also gives hope for an economic revival. A positive aspect is that with the decreasing number of students, the number of departments also decreases, which gives hope for a better quality of care, upbringing, and education. However, the data show that reversing the negative trends requires great commitment.

REFERENCES:

 • Bank Danych Lokalnych. (n.d.). https://bdl.stat.gov.pl
 • Cybulska, A. (2008). Jak się żyje w województwie opolskim? Opinie i Diagnozy, 11(8).
 • Euroregiony w Polsce. (n.d.). http://www.euroregion-nysa.eu/euroregiony-w-polsce
 • Franicka, M., & Liberska, H. (2014). Cerpkie owoce reformy edukacji: Perspektywa psycho­logiczna. Kultura i Edukacja, 1(101), 36–50.
 • Hałaburda, E. (2020). Rodzinno-środowiskowe uwarunkowania wyników nauki. Kultura i Edukacja, 1.
 • Hanszke, E. (Ed.). (2019). 15 lat Opolszczyzny w Unii Europejskiej. Pro Media.
 • Hanulewicz, M. (2020). Potencjał społeczno-kulturowy polskiego pogranicza na podstawie powiatów nyskiego i prudnickiego. In Z. Jasiński & Z. Nowak (Eds.), Jakość i styl życia oraz plany życiowe i tożsamość kulturowa mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza po przyjęciu Polski Czech do Unii Europejskiej (pp. 17–48). Petrus.
 • Jasiński, Z. (1999). Szkolnictwo w województwie opolskim u schyłku XX wieku. In D. Berliıska (Ed.), Województwo opolskie 1999. Wstępna diagnoza wybranych dziedzin (pp. 137–154). Inst. Śląski.
 • Jasiński, Z., & Nowak, Z. (Eds.). (2020). Jakość i styl życia oraz plany życiowe i tożsamość kulturowa mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza po przyjęciu Polski Czech do Unii Europejskiej. Petrus.
 • Kopaliński, W. (1991). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wiedza Powszechna.
 • Kossak-Główczewski, K. (1996). Edukacja regionalna a regionalizacja nauczania jako odmiany racjonalności (pytania o szansę dekolonizacji poprzez edukację). In T. Lewo­wicki & B. Grabowska (Eds.), Społeczności pogranicza, wielokulturowość, edukacja. Uniwersytet Śląski. Filia. Instytut Pedagogiki – Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP.
 • Łangowska-Marcinowska, K. (2020). Zmiany w życiu codziennym mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego i ich aktywność społeczna. In Z. Jasiński & Z. Nowak (Eds.), Jakość i styl życia oraz plany życiowe i tożsamość kulturowa mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza po przyjęciu Polski Czech do Unii Europejskiej (pp. 135–151). Petrus.
 • Nikitorowicz, J. (1998). Potencjał społeczno-kulturowy pogranicza polsko-białoruskiego. In Z. Jasiński, T. Lewowicki, & J. Nikitorowicz (Eds.), Potencjał społeczno-kulturowy pol­skich pograniczy (pp. 167–189). Opolska Oficyna Wydawnicza.
 • Opioła, W. (2014). Granica państwowa w teorii pogranicza. Pogranicze. Polish Borderland Studies, 2(1), 35–43.
 • Opioła, W., & Trzcielińska-Polus, A. (2013). Fenomen pograniczy. Polish Border­land Studies, 1(1), 6–11.
 • Sobecki, M. (2007). Kultura symboliczna a tożsamość: Studium tożsamości kulturowej Polaków na Grodzieńszczyźnie z perspektywy edukacji międzykulturowej. „Trans Humana”.
 • Śliwa, S. (2020). Plany życiowe mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego w opinii uczniów i studentów z Polski. In Z. Jasiński & Z. Nowak (Eds.), Jakość i styl życia oraz plany życiowe i tożsamość kulturowa mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza po przyjęciu Polski Czech do Unii Europejskiej (pp. 153–167). Petrus.
 • Wasilczyk, I., & Rajzer, M. (n.d.). Wiek produkcyjny. https://mfiles.pl/pl/index.php/Wiek_pro­dukcyjny.

Education Borderland educational potential educational transformations Nysa district Prudnik district Głubczyce district

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart