Krystyna Chałas, Dydaktyka akademicka w uniwersytecie katolickim. T. 1. Dydaktyka zaangażowana - z doświadczeń Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 213

Author: Anna Karpińska
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 315-320
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.19
PDF: kie/123/kie12319.pdf

REFERENCES:

  • Bandura, A. (2007). Teoria społecznego uczenia się. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Denek, K. (2011). Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. I–III. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.
  • Gołębniak, B.D. (red.). (2006). Uczenie metodą projektów. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
  • Karpińska, A. (red.). (2008). Pola poznawcze dydaktyki w dialogu i perspektywie. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
  • KlusStańska, D. (2018). Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Palka, S. (2003). Pedagogika w stanie tworzenia. Kontynuacje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Półturzycki, J. (2014). Niepokój o dydaktykę. Warszawa–Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy.
  • Sajdak, A. (2013). Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Kraków: Wydawnictwo „Impuls”.
  • Witkowski, L. (2010). Tożsamość i zmiana. Epistemologia i rozwojowe profile w edukacji. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart