Maria Mendel, Wiesław Theiss (red.), Pamięć i miejsce. Perspektywa społeczno-edukacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, ss. 399

Author: Anna Zielińska
Institution: Uniwersytet Warszawski
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 321-330
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.20
PDF: kie/123/kie12320.pdf

REFERENCES:

 • Auge, M. (2012). Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Assmann, A.(2013). Między historią a pamięcią. Antologia. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Boryczko, M. (2019). O gościnności. Od etyki do pamięci miejsca. W: M. Mendel, W. Theiss (red.), Pamięć i miejsce. Perspektywa społecznoedukacyjna (s. 265–280). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Bykowski, P. (2019). Pamięć i jej wpływ na kształtowanie się kapitału społecznego w świetle wydarzeń Rewolucji Godności na Ukrainie w 2014 roku. W: M. Mendel, W. Theiss (red.), Pamięć i miejsce. Perspektywa społecznoedukacyjna (s. 75–91). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Cervinkova, H., Golden, J.D. (2019). Wrocławska Hala Stulecia – zmienność historycznej pamięci i tożsamości w kulturowym krajobrazie miasta. W: M. Mendel, W. Theiss (red.), Pamięć i miejsce. Perspektywa społecznoedukacyjna (s. 341–356). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Connerton, P. (2012). Jak społeczeństwa pamiętają. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Gilad, B. (2019). Dokumenty rodzinne i pamięć drugiego pokolenia. W: M. Mendel, W. Theiss (red.), Pamięć i miejsce. Perspektywa społecznoedukacyjna (s. 107–130). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Graham, M.A. (2007). Art, Ecology and Art Education: Locating Art Education in a Critical PlaceBased
 • Studies in Art Education, 4(48), s. 375–391.
 • Jaworska, D., Alieva, K. (2019). Uchodźcy ludzie bez miejsca. Pamięć i miejsce w narracjach przymusowych imigrantów. W: M. Mendel, W. Theiss (red.), Pamięć i miejsce. Perspektywa społecznoedukacyjna (s. 281–305). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • ŁagunaRaszkiewicz, K. (2019). Pamięć rodzinna – budowanie mikrohistorii. W: M. Mendel, W. Theiss (red.), Pamięć i miejsce. Perspektywa społecznoedukacyjna (s. 163–184). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • MajchrzakPtak, K. (2019). Proces uczenia się własnych miejsc (pamięci) w świetle projektu „Studenci wobec miejsc (nie)pamięci UMK. W: M. Mendel, W. Theiss (red.), Pamięć i miejsce. Perspektywa społecznoedukacyjna (s. 243–262). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Malinowska, E. (2019). Człowiek w przestrzeni tragedii obozu. Nowa wystawa główna w Muzeum Stutthof w Sztutowie. W: M. Mendel, W. Theiss (red.), Pamięć i miejsce. Perspektywa społecznoedukacyjna (s. 55–73). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Mendel, M. (2017). Pedagogia miejsca wspólnego. Miasto i szkoła. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 • Michałowski, L. (2019). Dwie pamięci architektury. W: M. Mendel, W. Theiss (red.), Pamięć i miejsce. Perspektywa społecznoedukacyjna (s. 327–339). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Muszyńska, J. (2019). Pogranicze (w) pamięci. Zapominanie. W: M. Mendel, W. Theiss (red.), Pamięć i miejsce. Perspektywa społecznoedukacyjna (s. 207–221). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Nora, P. (2001). Czas Pamięci. Nowa Res Publica, 7, s. 37–43.
 • Pilch, T. (2019). Miejsce, przestrzeń i czas w historii rodziny. W: M. Mendel, W. Theiss (red.), Pamięć i miejsce. Perspektywa społecznoedukacyjna (s. 131–150). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Sass, M. (2019). Kamnitzer Wald – las w przestrzeni pamięci i edukacji. W: M. Mendel, W. Theiss (red.), Pamięć i miejsce. Perspektywa społecznoedukacyjna (s. 131–150). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Smith, A.D. (2005). Myths and Memories of The Nations. Oxford: Oxford University Press.
 • Snyder, T. (2017). O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku. Kraków: Znak Horyzont.
 • Terciak, P. (2019). Fenomenologia niemiejsc pamięci. Na granicy getta Litzmannstadt. W: M. Mendel, W. Theiss (red.), Pamięć i miejsce. Perspektywa społecznoedukacyjna (s. 223–241). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Zbierzchowska, A. (2019). Przekaz pamięci rodziny wśród gdańszczan pochodzenia wileńskiego. W: M. Mendel, W. Theiss (red.), Pamięć i miejsce. Perspektywa społecznoedukacyjna (s. 151–162). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart