Success in a Career from the Perspective of Academic Youth

Author: Agnieszka Cybal-Michalska
Institution: Adam Mickiewicz University, Poznan
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7470-1473
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 175-184
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.02.11
PDF: kie/124/kie12411.pdf

The contemporary study of careers requires taking into consideration multicontextual changes in the world of work, which make individuals face new challenges. The purpose of this article is to draw attention to the numerous transformations taking place in the contemporary reality, including in the world of work, which influence people’s professional career, the significance attributed to it and the success achieved through it. This article presents the results of own research concerning career success as perceived from the perspective of academic students from Poland. Particular attention was paid to two aspects of this issue: its objective and subjective nature, as well as the assessment of own chances for achieving it within one’s career path. The results of the studies prove, that the surveyed youth perceives success in a career in a subjective manner, but that its objective dimension is also important for the academic students, and that the vast majority take a positive attitude towards their own professional future. The resulting empirical material may carry important implications for the educational practice.

REFERENCES:

 • Adekola, B. (2011). Career Planning and Career Management as Correlates for Career Development and Job Satisfaction: A Case Study of Nigerian Bank Employees. Australian Journal of Business and Management Research, 1(2), pp. 100-112.
 • Arthur, M.B., Khapova, S.M., & Wilderom, C.P.M. (2005). Career Success in a Boundaryless Career World. Journal of Organizational Behavior, 26(2), pp. 177-202. DOI: 10.1002/ job.290.
 • Bańka, A. (2016). Proaktywność a tryby samoregulacji. Podstawy teoretyczne, konstrukcja i analiza czynnikowa Skali Zachowań Proaktywnych w Karierze. Poznań-Warszawa: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura / NFDK. DOI: 10.14691/PATS.2016.
 • Cybal-Michalska, A. (2006). The Youth’s Identity in the Perspective of the Global World: Sociopedagogical Study. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Cybal-Michalska, A. (2013). Młodzież akademicka a kariera zawodowa. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • Cytrynbaum, S., & Crites, J. (1989). The Utility of Adult Development Theory in Understanding Career Adjustment Process. In: M.B. Arthur, D.T. Hall, & B.S. Lawrence (Eds.), Handbook of Career Theory (pp. 66-88). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511625459.006.
 • Giermanowska, E. (2001). Między karierą a bezrobociem. In: B. Fatyga, & A. Tyszkiewicz (Eds.), Normalność i normalka. Próba przystosowania pojęcia normalności do badań młodzieży (pp. 214-238). Warszawa: UW.
 • Kot, E. (2011). Miejsce aspiracji w podjęciu decyzji edukacyjno-zawodowej młodzieży gimnazjalnej. In: D. Kukla (Ed.), Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka (pp. 128-146). Warszawa: Difin.
 • Łojko, E. (2011). Sposoby pojmowania przez studentów sukcesu zawodowego prawników. In: E. Łojko (Ed.), Studenci prawa o studiach i perspektywach zawodowych (pp. 181-203). Warszawa: Wydział Prawa i Administracji UW.
 • Majczyna, M. (2000). Podmiotowość a tożsamość. In: A. Gałdowa (Ed.), Tożsamość człowieka (pp. 35-52). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Obuchowski, K. (2000). Człowiek intencjonalny, czyli o tym, jak być sobą. Poznań: Rebis.
 • Patton, W., & McMahon, M. (2014). Career Development and Systems Theory Connecting Theory and Practice. 3rd Ed. Rotterdam: Sense Publishers.
 • Piorunek, M. (2009). Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Rokicka, E. (1992). Pojęcie „kariery”. Perspektywa strukturalno-funkcjonalna i interakcjonistyczna. Przegląd Socjologiczny, 41, pp. 115-127.
 • Rosenbaum, M. (2004). Organization Career Systems and Employee Misperceptions. In: M.B. Arthur, D.T. Hall, & B.S. Lawrence (Eds.), Handbook of Career Theory (pp. 329353). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Schein, E.H. (1978). Career dynamics: Matching individual and organizational needs. Reading, MA: Addison-Wesley.
 • Szymański, M. (2010). Ścieżki kariery studentów socjologii UAM. Warszawa: Promotor.

career career success academic students subjective sense of career successful career

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart