Ukrainian Students in Polish Schools: Selected Aspects of Adaptation on the Example of the City of Lublin

Author: Agata Świdzińska
Institution: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2185-7420
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 95-108
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.04.06
PDF: kie/126/kie12606.pdf

The objective of this study is to present the opinions of Ukrainian secondary school students, living in a boarding school in Lublin, on their adaptation to the new environment while studying in Poland. The questionnaire method was used, which offered an insight into particular aspects of adaptation for their studying abroad, e.g., coping with being parted from their family, managing free time, adjusting to the new educational environment, viewing the Polish society, as well as observing differences and similarities between the Polish and Ukrainian culture. The collected data point to a need to intensify educational activity promoting the space of mutual understanding between the citizens of the neighbouring countries. The problems revealed in this study show that the educational migration of Ukrainian students to Poland requires implementing a long-term and systemic educational policy that would shape multicultural competence of the Polish society.

REFERENCES:

  • Błeszyńska, K. (2012). Między stereotypem a doświadczeniem drogi. Dydaktyka różnicowa wobec kształcenia dzieci migrantów. In: A. Szczurek-Boruta, & E. Ogrodzka-Mazur (Eds.), Poza paradygmaty. Pedagogika międzykulturowa. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. Vol. 2 (pp. 516-544). Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
  • Budyta-Budzyńska, M. (2011). Integracja czy asymilacja? Polscy imigranci w Islandii. Warszawa: Wyd. Scholar.
  • Grabowska, B. (2010). Strategie kulturalizacyjne członków mniejszości narodowej. In: T. Lewowicki, & E. Ogrodzka-Mazur (Eds.), Edukacja międzykulturowa - teorie, poglądy, doświadczenia społeczne (pp. 162-187). Cieszyn-Warszawa-Toruń: Wyd. WSP ZNP, WEiNoE UŚ, Adam Marszałek.
  • Hofstede, G. (2007). Kultury i organizacje. Warszawa: Wyd. PWE.
  • Mishchuk, H., & Grishnova, O. (2015). Empirical Study of the Comfort of Living and Working Environment - Ukraine and Europe: Comparative Assessment. Journal of International Studies, 8(1), pp. 67-80. DOI: 10.14254/2071-8330.2015/8-1/6.
  • Nikitorowicz, J. (2010). Teoria akulturacji w badaniach międzykulturowych. In: T. Lewowicki, & E. Ogrodzka-Mazur (Eds.), Edukacja międzykulturowa - teorie, poglądy, doświadczenia społeczne (pp. 15-28). Cieszyn-Warszawa-Toruń: Wyd. WSP ZNP, WEiNoE UŚ, Adam Marszałek.
  • Nikitorowicz, J. (2017). Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości. Kraków: Wyd. Impuls.
  • Okrasa, M. (2017). Bursy i internaty szkolne w województwie lubelskim w latach 1918-1998. Lublin: Wyd. UMCS. Ordinance of the Minister of Education of 23rd August 2017 Concerning Education of NonPolish Citizens and Polish Citizens Who Were Educated in Foreign Institutions. Journal of Laws from 31st August 2017, item 1655.
  • Semiv, L., & Hvozdovych, Y. (2012). The Intellectual Migration of the Youth in Ukraine: The Backgrounds for “Brain Circulation”. Journal of International Studies, 5(2), pp. 72-81. DOI: 10.14254/2071-8330.2012/5-2/8.
  • Szymczak, M. et al. (Eds.) (1988). Słownik języka polskiego. Vol. 1. Warszawa: Wyd. PWN.

multicultural education adaptation Ukrainians in Poland foreigners in Poland

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart