Sensitive Research Areas in Theatre and Disability

Author: Edyta Nieduziak
Institution: University of Silesia in Katowice
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7072-4448
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 151-161
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.04.10
PDF: kie/126/kie12610.pdf

The article raises the issue of research in artistic expression and creativity used in therapy. Such research requires an interdisciplinary approach combining the humanities (art studies) and the social studies (pedagogy, psychology, sociology), which causes issues with implementing a consistent research perspective. The author points out a few issues, called “sensitive areas”, and analyses them in relation to the disabled people theatre. These are: the presentation status of such groups, the dangers of subjectivism or the necessity of implementing the qualitative research model, the methods of research documentation.

REFERENCES:

 • Alexander, B.K. (2009). Etnografia performatywna. Odgrywanie i pobudzanie kultury. Transl. Ł. Marciniak. In: N.K. Denzin, & Y.S. Lincoln (Eds.), Metody badań jakościowych. Vol. 1 (pp. 581-622). Transl. K. Podemski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Angrosino, M. (2015). Badania etnograficzne i obserwacyjne. Transl. M. Brzozowska-Brywczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Balme, Ch. (2002). Wprowadzenie do nauki o teatrze. Transl. W. Dudzik, & M. Leyko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Banks, M. (2009). Materiały wizualne w badaniach jakościowych. Transl. P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Carlson, M. (2007). Performans. Transl. E. Kubikowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cichocki, P., Jędrkiewicz, T., & Zydel, R. (2012). Etnografia wirtualna. In: D. Jemielniak (Ed.), Badania jakościowe. Vol. 2: Metody i narzędzia (pp. 203-220). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (Eds.) (2009). Metody badań jakościowych. Vols. 1 & 2. Transl. K. Podemski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dudzik, W. (2002). Główne kierunki badań nad teatrem w Polsce. In: Ch. Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze (pp. 235-237). Transl. W. Dudzik, & M. Leyko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Finley, S. (2009). Badania posługujące się sztuką. Rewolucyjna pedagogika oparta na performansie. Transl. by M. Podgórski. In: N.K. Denzin & Y.S. Lincoln (Eds.), Metody badań jakościowych. Vol. 2 (pp. 57-79). Transl. K. Podemski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Fischer-Lichte, E. (2008). Estetyka performatywności. Transl. M. Borowski, & M. Sugiera. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Fischer-Lichte, E. (2012). Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania. Transl. M. Borowski, & M. Sugiera. Wrocław: Instytut im. J. Grotowskiego.
 • Geertz, C. (2005). Interpretacja kultur. Wybrane eseje. Transl. M. Piechaczek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Grotowski, J. (2012). Teksty zebrane. Wrocław: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Jemielniak, D. (Ed.) (2012). Badania jakościowe. Vol. 1 & 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Nicholson, H. (2005). Applied Drama: The Giftof Theatre. London: Macmillan.
 • Schälzky, H. (1980). Empirisch-quantitative Methoden in der Theaterwissenschaft. München: Kommissionsverlag J. Kitzinger.
 • Schechner, R. (2006). Performatyka. Wstęp. Transl. T. Kubikowski. Wrocław: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych.
 • Shusterman, R. (2001). Tatort: Kunst als Dramatisieren. In: J. Früchtl & J. Zimmermann (Eds.), Ästhetik der Inszenierung (pp. 126-143). Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
 • Singer, M. (Ed.) (1959). Traditional India: Structure and Change. Philadelphia: American Folklor Society.
 • Singer, M. (1972). When a Great Tradition Modernizes: An Anthropological Approach to Indian Civilization. London: Pall Mall.
 • Świontek, S. (2003). O możliwościach zastosowania w nauce o teatrze pewnych nowych metod badawczych (Perspektywy i ograniczenia). In: J. Degler (Ed.), Problemy teorii dramatu i teatru. Vol. 2 (pp. 77-94). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Tedlock, B. (2009). Obserwowanie uczestnictwa i narodziny etnografii publicznej. Transl. F. Rogalski. In: N.K. Denzin & Y.S. Lincoln (Eds.), Metody badań jakościowych. Vol. 1 (pp. 655-676). Transl. K. Podemski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Thompson, J. (2003). Applied Theatre: Bewilderment and Beyond. Bern: Peter Lang.
 • Wachowski, J. (2011). Performans. Gdańsk: słowo/obraz terytoria. What is Deaf Culture? Retrieved from: http://www.deaf-culture-online.com/deafculture.html [access date: 05.05.2019].

disability theatre applied theatre performance disabled people theatre ethnographic research qualitative research

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart