Zaburzenia osobowości jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa kanonicznego

Author: Wiesław Kraiński
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6236-6652
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 125-146
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.01.08
PDF: kie/127/kie12708.pdf

The following study encompasses the analysis of a range of psychological opinions extracted from marriage invalidation cases, which were proceeded by the Bishop’s Court in the Diocese of Toruń. The article presents theoretical assumptions which are of legal nature and refer to personality disorders in psychological terms in the context of valid matrimonial consent. The theoretical part of the study refers to the institution of the matrimonial consent, which is the causative force of marriage and presents its invalidity in both subjective and objective aspect on the grounds of personality disorders. The analysis conducted in the research part presents various personality disorders contributing to the invalidation of marriage, distinguishing between the etiology of particular disorders and the dysfunctionality areas indicated by the appointed court experts in family and marital life.

Opracowanie obejmuje analizę opinii psychologicznych wyjętych ze spraw dotyczących nieważności małżeństwa, które były procedowane i wyrokowane w Sądzie Biskupim Diecezji Toruńskiej. Przedstawia założenia teoretyczne, które mają charakter prawny odnoszący się do zaburzeń osobowości w psychologicznym wymiarze w odniesieniu do wyrażenia ważnej zgody na małżeństwo. Część teoretyczna pracy odwołuje się do instytucji zgody małżeńskiej, która jest przyczyną sprawczą małżeństwa, i ukazuje jej nieważność w aspekcie podmiotowym i przedmiotowym w oparciu o zaburzenia osobowości. W części badawczej dokonana analiza przedstawia zaburzenia osobowości powodujące nieważność małżeństw z rozróżnieniem na etiologię poszczególnych zaburzeń oraz obszar dysfunkcyjności wykazany przez powołanych biegłych sądowych w zakresie realizacji życia małżeńskiego i rodzinnego.

REFERENCES:

  • Amati, A. (2009). L’immaturita’ psico-affettiva e matrimonio canonico (can.1095, 2-3 CIC). Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
  • Chiappetta, L. (1990). Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria. Roma: Edizioni dehoniane.
  • Cześnikiewicz, A. (2017). Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych. W: M. Jarema (red.), Psychiatria. Warszawa: PZWL.
  • Erlebach, G. (2004). Le allocuzioni dei sommi pontefici alla Rota Romana.. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
  • Gałecki, P., Pilecki, M., Romaszewska, J., Szulc, A., Sidorowicz, S., Wciórka, J. (2018). Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych DSM-5. Wrocław: Edra Urban & Partner.
  • Góralski, W. (1996). Niezdolność do zawarcia małżeństwa według kan. 1095 nn. 1-3 KPK. Próba syntezy. Prawo Kanoniczne, 39(3-4).
  • Majer, P. (2011). Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
  • Sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa Sądu Biskupiego Diecezji Toruńskiej-SBDT (sygn. Akt): 33/P/10, 57/P/08, 63/P/09, 46/P/08, 52/P/10, 1/r /11, 61/P/06, 50/P/10, 34/P/11, 18/P/11, 44/P/09, 8/P/11, 21/P/11, 2/r P/11, 12/P/08, 48/P/10, 10/P/12, 9/P/12, 22/P/11, 13/P/11, 64/P/09, 35/P/11, 4/P/12, 4/P/10, 53/P/12, 25/P/10, 26/P/11, 12/P/11, 36/P/10, 29/P/11, 13/P/13, 2/r /11, 5/P/10, 46/P/11, 28/P/12, 14/P/11, 49/P/12, 10/P/11, 79/P/06, 23/P/12, 11/P/12, 41/P/12, 9/P/13, 36/P/11, 17/P/12, 39/P/11, 37/P/12, 21/P/12, 47/P/09, 20/P/09, 13/P/12, 33/P/11, 29/P/12, 48/P/12, 40/P/10, 34/P/12, 20/P/11, 32/P/12, 11/r/12, 12/r/13, 44/P/11, 3/P/10, 52/P/12, 7/P/13, 51/P/12, 32/P/12, 50/P/13, 25/P/11, 11/P/13, 52/P/13, 24/P/12, 31/P/12, 40/P/12, 4/P/13, 22/P/13, 2/P/13, 54/P/12, 8/P/14, 51/P/13, 5/P/13, 5/P/12, 25/P/12, 37/P/11, 41/P/12, 1/P/13, 59/P/13, 58/P/13, 1/P/14, 36/P/12, 43/P/13, 49/P/10, 42/P/11, 49/P/14, 36/P/13, 30/P/13, 41/P/13, 46/P/12, 28/P/13, 54/P/13, 35/P/13, 49/P/11, 18/P/14, 15/P/13, 7/P/12, 38/P/11, 19/P/12, 26/P/13, 48/P/13, 2/P/12, 12/P/13, 15/P/14, 22/P/12, 2/P/14, 25/P/14, 45/P/12, 6/P/13, 38/P/14, 51/P/14, 45/P/13, 7/P/14, 9/P/14, 60/P/13, 55/P/13, 47/P/13, 20/P/14, 19/P/14, 14/P/14, 10/P/14, 14 r1/14, 17/P/14, 33/P/13, 6/P/11, 4/P/15, 18/P/15, 53/P/14, 29/P/14, 37/P/14, 32/P/13, 3/P/13, 40/P/13, 34/P/13, 32/P/14, 47/P/14, 26/P/14, 22/P/14, 30/P/14, 34/P/14, 36/P/14, 33/P/14, 43/P/14, 20/P/12, 24/P/14, 45/P/14, 59/P/14, 62/P/14, 64/P/14, 28/P/14, 13/P/15, 4/P/14, 44/P/14, 16/P/14, 39/P/15.
  • Wciórka, J., Pużyński, S. (red.). (1998). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne. Kraków-Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczna „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii.
  • Zuanazzi, G (2013). Psicologia e Psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.

nieważność małżeństwa zaburzenia osobowości przyczyny psychiczne niezdolność konsensualna marriage invalidation personality disorders psychic causes consensual incapacity

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart