Dynamika rozwoju działalności kobiecych grup artystycznych. Raport z badań jakościowych

Author: Magdalena Sasin
Institution: Uniwersytet Łódzki
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4760-0460
Author: Tamara Sass
Institution: Uniwersytet Łódzki
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4119-9568
Author: Monika Modrzejewska-Świgulska
Institution: Uniwersytet Łódzki
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3133-0443
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 162-179
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.01.10
PDF: kie/127/kie12710.pdf

The subject of the article is the activity of female art groups, especially their development and dynamics, described in a form of distinct stages. The number of such groups is growing together with changes of women’s position in society and allowing of their activity in art. This analysis belongs to research on environmental aspect of creativity. The article bases on qualitative research - free-form interviews - with representatives of four fine-art groups based in Łódź. Artists belong to different generations. The aim of the research was the reconstruction of experiences and meanings that are attributed to activity in such groups. The patterns of development of female art groups were described on the basis of 18 women’s statements representing various fields of fine arts; and, additionally, analysis of existing documents. On this basis the stages of long-standing activity of such groups and the dominance of artists’ activity were distinguished. Certain stages can be distinguished also during single art enterprise, like exhibition.

Przedmiotem artykułu jest działalność żeńskich grup artystycznych, w szczególności ich rozwój i dynamika, ujęte w formie wyraźnie zarysowujących się etapów. Analiza działalności takich grup, których liczba wzrasta wraz ze zmianami pozycji kobiet w społeczeństwie i pełnym dopuszczeniem ich do aktywności w sztuce, wpisuje się w badanie środowiskowego aspektu twórczości. Dla potrzeb artykułu przeprowadzono badania jakościowe techniką wywiadów swobodnych z przedstawicielkami czterech grup artystycznych reprezentujących sztuki plastyczne, działających w Łodzi. Badane reprezentują różne pokolenia. Celem badań była rekonstrukcja doświadczeń i znaczeń, jakie profesjonalne artystki przypisują funkcjonowaniu w takich grupach. Na podstawie wypowiedzi 18 kobiet, reprezentujących różne dziedziny sztuk wizualnych (i dodatkowo na podstawie analizy dokumentów zastanych), możliwe okazało się dostrzeżenie prawidłowości rozwojowych kobiecych grup artystycznych. Na tej podstawie wyróżniono etapy w wieloletniej działalności grup oraz cechującą je dominantę aktywności artystek. Określone etapy zarysowują się także w realizacji pojedynczego zadania artystycznego, np. wystawy.

REFERENCES:

 • Amabile, T. (1996). Creativity in the context. Update to the social psychology if creativity. Boulder: Westview Press.
 • Chadwick, W. (2005). Kobiety, sztuka i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Csikszentmihaly, M. (1996). Creativity. Flow and the psychology of discovery and invention. New York: Harper Collins.
 • Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dziemidok, B. (2002). Główne kontrowersje estetyki współczesnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gombrich, E.H. (2011). Pisma o sztuce i kulturze. Kraków: Uniwersitas.
 • Konecki, K.T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kowalczyk, I. (1997). Wątki feministyczne w sztuce polskiej. Artium Quaestiones, VIII, s. 135-152.
 • Kunst, B. (2016). Artysta w pracy. O pokrewieństwie sztuki i kapitalizmu. Warszawa-Lublin: Centrum Kultury w Lublinie.
 • Kvale, S. (2004). InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Białystok: Trans Humana.
 • Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Nęcka, E. (1994). TRoP… Twórcze Rozwiązywanie Problemów. Kraków: Impuls.
 • Olesen, V. (2009). Feministyczne badania jakościowe u progu millenium, Zarys i wyzwania. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Paulus, P.B., Brown, V., Ortega A.H. (1999). Group creativity. W: R.E. Purser, A. Montouri (red.), Social creativity. Cresskill, NJ: Hampton Press, Inc.
 • Patton, M. (2002). Qualitative Evaluation and Research Methods. London: Sage.
 • Rottenberg, A. (2005). Sztuka w Polsce 1945-2005. Warszawa: Wydawnictwo STENTOR.
 • Runco, M.A. (2006). Creativity. Theories and themes: research, development, and practice. Academic Press.
 • Sasin, M., Sass, T., Modrzejewska-Świgulska, M. (2019). Processes Stimulating Dynamic
 • Cooperation in Female Art Groups. A Qualitative Research Report. Creativity - Theories - Research - Applications, 6(1), s. 112-124.
 • Szmidt, K. (2013). Pedagogika twórczości. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Sawyer, R.K. (2006). Explaining creativity. The science of human innovation. New York: Oxford University Press.
 • Sawyer, R.K. (2007). Group genius. The creative power of collaboration. New York: Basic Book.
 • Sawyer, R.K. (2010). Individual and group creativity. W: J.C. Kaufman, R.J. Sternberg (red.), The Cambridge Handbook of creativity. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Stasiakiewicz, M. (1999). Twórczość i interakcja. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Talar, E.M. (2011). Ewa Partum. W: A. Jakubowska (red.), Artystki polskie. Bielsko-Biała: ParkEdukacja.
 • Wengraf, T. (2001). Qualitative Research Interviewing. London: SAGE Publications. Netografia
 • Cholewiński, M. (2017). Czego nie ma, ale będzie, Kalejdoskop. Pobrane z: http://www.e-kalejdoskop.pl/content/magazyny/pdf/kalejdos_5_2017_interpdf-1499840570.pdf. http://www.galeriasztuki.wloclawek.pl/wystawy/archiwum/98-2012/sala-glowna/323grupa-plus-minus-malarstwo-rysunek-tkanina. http://www.ldk.lodz.pl/aktualnosci-a3/istnosc.-coda-grupa-0-w-galerii-imaginarium-r3360. http://bwasieradz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=263:w-dniu6-marca-2015-r-odbyo-si-otwarcie-interdyscyplinarnej-wystawy-zatytuowanejistno&catid=1:latest-news&Itemid=50.
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Frakcja_(grupa_artystek). https://www.facebook.com/frakcja/. https://msl.org.pl/wydarzeniams/archiwum/wirtualne-archiwum-sztuki-kobiet,2605.html. http://www.splesz.pl/alicja-kujawska-artystki-i-kuratorki-kobiety-ktore-siedza-w-lodzio-grupie-frakcja-stowarzyszenia-sztuka-i-dokumentacja/.
 • Lubińska, K. (2017). Grupa Frakcja w łódzkiej Galerii Manhattan Transfer. Pobrane z: https://dzienniklodzki.pl/grupa-frakcja-w-lodzkiej-galerii-manhattan-transfer/ ar/11876444. Katalogi
 • O naturze rzeczy - wystawa malarstwa GRUPY PLUSMINUS (katalog z wystawy - Galeria Sześciu Obrazów, Ośrodek Kultury Górna, Łódź, 14.09-24.10.2018), wprowadzenie M. Kępińska. Istność (katalog wystawy, Centrum Kultury „Browary B” we Włocławku, 17.10-20.12. 2015), wprowadzenie D. Leśnikowski, kurator wystawy.

qualitative research badania jakościowe grupy artystyczne etapy procesu twórczego pedagogika twórczości art groups stages of creative process creative pedagogy

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart