Pasja żeglarstwa jako element transferu międzypokoleniowego

Author: Miłosz Wawrzyniec Romaniuk
Institution: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1009-8940
Author: Joanna Łukasiewicz-Wieleba
Institution: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2215-1208
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 180-194
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.01.11
PDF: kie/127/kie12711.pdf

The article takes up the subject of sailing as a passion that is part of the intergenerational transfer. The presented results of interviews conducted among people taking part in offshore cruises indicate that regardless of whether they took over the passion from their parents, grandparents or relatives, or whether they decided to start their adventure with sailing themselves, sailing is considered to be worth of further promotion, mainly due to its educational values and the opportunity to spend time with loved ones in a pleasant but also developing way. In addition, they declare their support to others, especially to younger family members, regarding sailing education.

Artykuł podejmuje tematykę żeglarstwa jako pasji będącej elementem transferu międzypokoleniowego. Prezentowane wyniki wywiadów przeprowadzonych wśród osób biorących udział w pełnomorskich rejsach wskazują, że niezależnie od tego, czy przejęli pasję od swoich rodziców, dziadków, osób bliskich, czy też sami podjęli decyzję o rozpoczęciu przygody z żeglowaniem, żeglarstwo jest przez nich uznawane za warte dalszego popularyzowania, głównie ze względu na walory wychowawcze oraz możliwość spędzenia czasu z bliskimi w przyjemny, ale i rozwijający sposób. Ponadto deklarują swoje wsparcie dla innych, szczególnie młodszych członków rodziny w kwestii nauki żeglowania.

REFERENCES:

 • Albert, R. (1994). The contribution of early family history to the achievement of eminence. W: N. Colangelo, S.G. Assouline, D.I. Ambroson (red.), Talent Development (s. 311-360). Dayton: Ohio Psychology Press.
 • Baudrillard, J. (2006). Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury. Warszawa: Sic!.
 • Brzozowski, P. (1988). Przekazywanie wartości w rodzinie. Psychologia Wychowawcza, 2, s. 190-199.
 • Czechowski, J. (2016). Rodzina - Sport - Wychowanie. Wychowanie w rodzinie, XIII(1), s. 163-176.
 • Główny Urząd Statystyczny, (2013). Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r. Warszawa.
 • Kalbarczyk, M., Nicińska, A. (2009). Finansowe i niefinansowe transfery w próbie SHARE. Polityka Społeczna, 4, s. 13-19.
 • Lenartowicz, M. (2012). Klasowe uwarunkowania sportu z perspektywy teoretycznej Pierre’a Bourdieru. Kultura i społeczeństwo, 3, s. 51-75.
 • Łukasiewicz-Wieleba, J. (2018). Rozpoznawanie potencjału oraz wzmocnienia i ograniczenia rozwoju zdolności dzieci w narracjach rodziców. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Michoń, P. (2012). Transfery międzypokoleniowe w rodzinie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXIV(3), s. 237-251.
 • Nordblom, K., Ohlsson, H., (2002). Bequest, Gifts, and Education: Swedish Evidence on Parents’ Transfer Behavior. Working Papers in Economics, 69. Goteborg: Goteborg University.
 • Polski Związek Żeglarski, (2016). Polski Rynek Żeglarski. Raport.
 • Romaniuk, M.W. (2016). Wybrane projekty wychowania morskiego realizowane w Polsce. Szkice Humanistyczne, 16, (1-2), s. 139-149.
 • Romaniuk, M.W. (2015). Szkoła pod Żaglami a realizacja celów rozwojowych okresu adolescencji. W: M.J. Szymański, B. Przybylski (red.), W kręgu współczesnych problemów edukacyjnych (s. 225-254). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Skrzypniak, R. (2001). Transmisja międzypokoleniowa wartości wychowawczych w rodzinie. Roczniki Socjologii Rodziny, XIII.

family support sail training intergenerational transfer sailing passion passing przekazywanie pasji wsparcie rodziny wychowanie morskie transfer międzypokoleniowy żeglarstwo

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart