Badania jakościowe: teoria – praktyka badawcza – inspiracje

Author: Emilia Kramkowska
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6420-7014
Author: Beata Kunat
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5205-1366
Author: Katarzyna Szorc
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8911-6979
Author: Katarzyna Winiecka
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2188-367X
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 9-13
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.03.01
PDF: kie/137/kie13701.pdf

REFERENCES:

 • Ciechowska, M., Szymańska, M. (2018). Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AIK.
 • Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Flick, U. (2012). Projektowanie badania jakościowego. Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Juszczyk, S. (2013). Badania jakościowe w naukach społecznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kędzierska, H. (2010). Wprowadzenie. W: H. Kędzierska (red.) Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Kędzierska, H., Korzeniecka-Bondar, A. (2020). (Qualitative) Researcher and Research Practices. Kultura i Edukacja, 7–11.
 • Kubinowski, D. (2011). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia-Metodyka-Ewaluacja. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kubinowski, D. (2013). Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Idiomatyczność. Synergia. Emergencja. Lublin: Makmed.
 • Malewski, M. (2017). Badania jakościowe w naukach społecznych. O potrzebie metodologicznej wyobraźni. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, t. 20, 4(80). Pobrane z: http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2017_80_7.pdf.
 • Smolińska-Theiss, B., Theiss, W. (2010). Badania jakościowe – przewodnik po labiryncie. W: S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Urbaniak-Zając, D., Kos, E. (2013). Badania jakościowe w pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart