„Tunel do sześcianu”: art-based research w praktyce edukacji wyższej

Author: Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz
Institution: Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8927-8943
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 188-203
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.03.10
PDF: kie/137/kie13710.pdf

Tunnel to the Third Power – art-based research in the practice of higher education

The article presents the artistic-educational-research project Tunnel to the Third Power, implemented by two communities related to artistic and educational spaces: a group of students of Artistic Education at the Faculty of Education, University of Warsaw, who are prepared to work as art educators, and the second group: the students of the Academy of Fine Arts in Warsaw. The methodological basis of the implemented activities was art-based research. The theoretical basis of the project was the art-as-pedagogy of Clair Bishop and the widely commented educational turn in contemporary art. The artistic basis was the project of the artist Piotr Grabowski Tunnel. The importance of mankind for the future. The article discusses the assumptions of the project, its implementation and research conclusions. The student project was also shown as an example of using art-based research in the practice of higher education.

W artykule zaprezentowano projekt artystyczno-edukacyjno-badawczy Tunel do sześcianu, zrealizowany przez dwa środowiska związane z przestrzenią artystyczną i edukacyjną: grupę studentek i studentów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, specjalności edukacja artystyczna i medialna, przygotowujących się do pracy w charakterze edukatorów i edukatorek artystycznych, oraz drugą grupę: osoby studiujące w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Podstawą metodologiczną zrealizowanych działań były badania posługujące się sztuką (art-based research). Podstawę teoretyczną projektu stanowiła sztuka-jako-pedagogika Clair Bishop oraz szeroko komentowany zwrot edukacyjny w sztuce współczesnej. Podstawą artystyczną zaś był projekt artysty Piotra Grabowskiego Tunel. Znaczenie ludzkości dla przyszłości. W artykule omówiono założenia projektu, jego realizację oraz wnioski z badań. Pokazano również projekt studencki jako przykład wykorzystania art-based research w praktyce edukacji wyższej.

REFERENCES:

 • Banasiak, J. (2016). Oduczyć sztuki. Warszawa: Fundacja Kultura Miejsca. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.
 • Bishop, C. (2015). Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni, tłum. J. Staniszewski. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
 • Dawson, J. (2019). Pedagogy. W: A. Kothari, A. Salleh, A. Escobar, F. Demaria, A. Acosta (red.), Pluriverse: A Post-Development Dictionary (s. 271–274). New Delhi: Tulika Books and Authorsupfront.
 • Eisner, E. (1994). The educational imagination. On the design and evaluation of school programs. New York: Macmillan.
 • Finley, S. (2009). Badania posługujące się sztuką. Rewolucyjna pedagogika oparta na performansie. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych (s. 57–79), t. 2. Tłum. M. Podgórski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Grabowski, P. (2012). Tunel. Artpunkt. Opolski kwartał sztuki, 15, 19–22.
 • Kosofsky-Sedgwick, E. (2014). Czytanie paranoiczne, czytanie reparacyjne, albo: masz paranoję i pewnie myślisz, że ten tekst jest o tobie, tłum. Magda Szcześniak. Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej, 5. Pobrane z: https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2014/5-queer-obrazy/czytanie-paranoiczne-czytanie-reparacyjne.
 • Kubinowski, D. (2010). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – Metodyka – Ewaluacja. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Kwiatkowska-Tybulewicz, B. (2020). The Educational Turn in Contemporary Art and Critical Aesthetic Pedagogy: Rethinking the Theory of Aesthetic Education. Kultura i Edukacja, 4(130), 94–108.
 • O’Doherty, B. (2015). Biały sześcian od wewnątrz. Ideologia przestrzeni galerii. Tłum. A. Szyłak. Gdańsk: Fundacja Alternativa.
 • O’Neill, P., Wilson, M. (red.) (2010). Curating and the Educational turn. London–Amsterdam: Open Editions and De Appel.
 • Rogoff, I. (2008). Turning, e-flux journal. Pobrane z: https://www.e-flux.com/journal/00/68470/turning/.
 • Wojnar, I. (1984). Teoria wychowania estetycznego – zarys problematyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

educational turn in art zwrot edukacyjny w sztuce art-based research edukacja artystyczna art-as-pedagogy sztuka smart education badania jakościowe qualitative research art

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart