Kaja Kaźmierska, Katarzyna Waniek, Autobiograficzny wywiad narracyjny: metoda – technika – analiza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, ss. 176

Author: Aleksandra Półtorzycka
Institution: Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokółce, Polska
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 231-242
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.03.12
PDF: kie/137/kie13712.pdf

REFERENCES:

 • Barłóg, K. (2015). Trajektoria w analizach cierpienia osób z nagłą utratą sprawności. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia – Psychologia, 28, 83–98.
 • Bielecka-Prus, J. (2015). Transkrypcja jako działanie interpretacyjne. Rocznik Lubuski, 41, 41–54.
 • Czyżewski, M. (1997). Wprowadzenie do tekstu Frtiza Schütza. Studia socjologiczne, 1(144), 9–10.
 • Dubas, E. (2017). Uczenie się własnej biografii jako egzemplifikacja biograficznego uczenia się. Nauki o wychowaniu. Studia interdyscyplinarne, 1(4), 65–70.
 • Gabryś, B.J. (2011). Dyskurs organizacyjny w badaniach nad procesem rozwoju organizacji. Ujęcie teoretyczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 169, 55–62.
 • Kaźmierska, K. (2014). Autobiograficzny wywiad narracyjny – kwestie etyczne i metodologiczne w kontekście archiwizacji narracji. Studia socjologiczne, 3(212), 221–236.
 • Kaźmierska, K. (2016). Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analityczne. W: R. Dopierała, K. Waniek (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych (s. 41–80). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kaźmierska, K. (2004). Wywiad narracyjny jako jedna z metod w badaniach biograficznych. Przegląd Socjologiczny, 3, 71–96.
 • Majewska-Tworek, A., Zaśko-Zielińska, M. (2020). Funkcjonalny opis transkrypcji jako wstępnego etapu analizy danych mówionych. Oblicza komunikacji: Fascinatio studiorumlinguarum, 12, 47–62. DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.5.
 • Rokuszewska-Pawełek, A. (2006) Wywiad narracyjny jako źródło informacji, Media, Kultura, Społeczeństwa, 1, 17–28.
 • Schutze, F. (1997). Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej. Studia socjologiczne, 1(144), 21–25.
 • Szpociński, A. (2008). Miejsca pamięci (lieux de memoire). Szkice, 4, 1–2.
 • Waniek, K. (2019). Lekceważone potencjały i narosłe nieporozumienia: kilka uwag o metodzie autobiograficznego wywiadu narracyjnego, Przegląd Socjologii Jakościowej, 15(2), 132–168. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.15.2.0.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart