Sprawozdanie z IX Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych, Białystok, 7–9 czerwca 2021 roku

Author: Michalina Trochimowicz
Institution: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0993-9084
Author: Katarzyna Winiecka
Institution: Zakład Socjologii Kultury, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Socjologii
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2188-367X
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 247-250
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.03.14
PDF: kie/137/kie13714.pdf

Report on the 9th Transdisciplinary Symposium of Qualitative Research, Białystok, June 7–9, 2021

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart