On the Aspects of Social Work Support for Adoptive Parents in the Process of Adoption

Author: Ingrida Baranauskienė
Institution: Klaipeda University, Lithuania
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2011-7957
Author: Ieva Kazakauskaitė
Institution: Klaipeda University, Lithuania
Author: Valdas Rimkus
Institution: Klaipeda University, Lithuania
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2363-3321
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 9-33
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.04.01
PDF: kie/138/kie13801.pdf

The article represents a part of a master thesis research project carried out at Klaipeda university. Concepts of biological, emotional, and procedural parenting obligations were utilised to analyse the issues of social work support for adoptive families. Procedural and emotional components were found to raise the biggest challenges. Although fostering and adoption mean raising a child deprived of parental care and usually needing additional help, social work support is mostly oriented towards fostering families. Therefore, social work support for adoptive parents while rather intensive in preparing the necessary documentation, initial training and matching of a family and a child, basically stops after the child arrives in a family. After that support remains purely voluntary and occasional. Research results show that the adoption process needs to be improved by revising training programmes, enhancing inter-institutional communication, and enriching the information provided for adoptive parents. The current procedures are seen as inefficient by social workers and adoptive parents.

REFERENCES:

 • Baudin, T., Croix, D., & Gobbi, P.E. (2015). Fertility and childlessness in the United States. American Economic Review, 105(6), 52–82.
 • Burvytė, S. & Tribockaja, E. (2014). Socialinės pagalbos šeimai poreikis įvaikinimo atveju. Socialinio darbo tyrimai ir aktualijos, 3, 43–51.
 • Chobhthaigh, N.S. & Duffy, F. (2019). The effectiveness of psychological interventions with adoptive parents on adopted children and adolescents’ outcomes: A systematic review. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 24(1), 69–94.
 • DeJong, M., Hodges, J., & Malik, O. (2016). Children after adoption: Exploring their psychological needs. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 21, 536–550.
 • Dongn, S., Dongn, Q., & Chen, K. (2022). Mothers’ parenting stress, depression, marital conflict, and marital satisfaction: The moderating effect of fathers’ empathy tendency. Journal of Affective Disorders, 299, 682–690.
 • Eriksson, P.K. (2016). Prospective adoptive parents within pre-adoption services: an interplay of emotions and power in social interaction. Academic dissertation. Helsinki. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/167886/prospect.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir Europos Taryba. (2015). Vaiko teises reglamentuojančios Europos teisės vadovas. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-ecthr-2015-handbook-european-law-rights-of-the-child_lt.pdf
 • Featherstone, B., Gupta, A., & Mills, S. (2018). The Role of the Social Worker in Adoption - Ethics and Human Rights: An enquiry. British Association of Social Workers.
 • Gedvilaitė-Kordušienė, M., Tretjakova, V., & Ubarevičienė, R. (2019). Bevaikystė Lietuvoje: tendencijos, normos ir regioninė diferenciacija. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 18, 96–111.
 • Giedrimas, Z. (2014). Potencialių globėjų ir įtėvių švietimas, keičiant jų nuostatas. Socialinis ugdymas, 39(3), 74–85.
 • Giedrimas, Z., Ignatovičienė, S., & Breidokienė, R. (2013). Vaikas gimęs mūsų širdyse: atmintinė vaiko globėjams ir įtėviams. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
 • Giesen, J. (2011). Constructivism: A Holistic Approach to Teaching and Learning. https://www.researchgate.net/publication/342663545_SOCIAL_CONSTRUCTIVISM
 • Gudžinskienė, V., & Navaitis, G. (2016). Įvaikinimas: deinstitucionalizacija – palankių sąlygų vaikui augti šeimoje prielaidų sudarymas. Socialinis darbas, 14(2), 134–147.
 • Gvaldaitė, L. (2017). Priėmimas globoti vaiką: patirtis, kurianti naują kultūrą. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 14, 48–63.
 • Hasanpoor-Azghdy, S.B., Simbar, M., & Vedadhir, A. (2014). The emotional-psychological consequences of infertility among infertile women seeking treatment: Results of a qualitative study. International Journal of Reproductive Biomedicine, 12(2), 131–138.
 • Kardelis, K. (2016). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
 • Merkys, G., Bubelienė, D., & Tarnauskas, K. (2020). Globėjų ir įtėvių paslaugų poreikio, jų prieinamumo ir teikiamų paslaugų kokybės analizė. https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklossritys/metodines%20rekomendacijos/ATASKAITA12_27.pdf
 • Moyer, A.M., & Goldberg, A.E. (2017). “We were not planning on this, but ...”: Adoptive parents’ reactions and adaptations to unmet expectations. Child & Family Social Work, 22, 12–21.
 • Pavao, J.M. (1998). Family of Adoption. Beacon Press.
 • Pileckaitė-Markovienė, M., & Lazdauskas, T. (2007). Šeima ir tėvų globos netekusio vaiko raida. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
 • Prasad, S., Kumar, Y., & Nayar, P. (2017). A prospective study to assess the mental health and quality of life in women undergoing assisted reproduction. Fertility Science and Research, 4(2), 117–125.
 • Ratnikaitė, I., & Uzdila, J. V. (2008). Neotomistinė, egzistencialistinė ir personalistinė filosofija apie krikščioniškąjį vaikų auklėjimą. Religijos mokslo žurnalas, 28(56), 35–50.
 • Staskevičienė, V., & Bankauskienė, N. (2003). Educational rights and obligations of foster parents in relation to a foster child. Socialiniai mokslai, 1(38), 75–84.
 • Tidikis, R. (2003). Socialinių mokslų tyrimo metodologija. Lietuvos teisės universitetas.
 • Tregeagle, S., Moggach, L., Trivedi, H., & Ward, H. (2019). Previous life experiences and the vulnerability of children adopted from out-of-home care: The impact of Adverse Childhood Experiences and child welfare decision making. Children and Youth Services Review, 96, 55–63.
 • Turney, K., & Wildeman, C. (2017). Adverse childhood experiences among children placed in and adopted from foster care: Evidence from a nationally representative survey. Child Abuse & Neglect, 64, 117–129.
 • Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. (2021). Įvaikinimas. https://vaikoteises.lt/veiklos-sritys/vaiko-globa-rupyba-irivaikinimas/ivaikinimas
 • Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. (2022). 2021 m. veiklos ataskaita. https://vaikoteises.lt/media/file/ataskaitos/2021%20m.%20veiklos%20ataskaita%20.pdf

social work parental obligations social work support training of adoptive parents adoption

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart