Care of a Close Relative as a Change in the Carer’s Lifestyle and Social Situation

Author: Lenka Haburajová Ilavská
Institution: Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4699-3381
Author: Łukasz Kwadrans
Institution: University of Silesia in Katowice, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6102-2308
Author: Lýdia Lešková
Institution: Catholic University in Ružomberok, Slovak Republic.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8483-0313
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 45-61
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.04.03
PDF: kie/138/kie13803.pdf

Introduction: This paper focuses on providing social care to a close relative. It is crucial in social services. Design: qualitative methodology – method of semi-structured interviews. Methods: respondents were selected to satisfy specific criteria. Particularly, these criteria were the care of a close relative who was assigned level III or IV care benefits. Another criterion according to which we selected respondents was that the carer belonged to the age group in which a person is still usually economically active. The research sample consisted of 6 respondents. Results: Based on the data analysis, we created categories to present the content of semi-structured interviews. Needs focusing on the body carried over into maintenance of one’s own physical and mental health are: the need for safety, the need for acceptance, the need for acknowledgement and respect, and the need for self-fulfilment and perspective. Conclusions: It is important to identify the care of a close relative, the specifics and needs, in the interests of configuring effective management of medical, psychological and social care, and creation of a system of social protection.

REFERENCES:

 • Bakošová, Z. (1994). Sociálna pedagogika. Univerzita Komenského Bratislava.
 • Bakošová, Z. (2008). Sociálna pedagogika ako životná pomoc. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta.
 • Coface: confederation of family organisations of the European Union. European Charter for Family Carers. (2009). http://www.coface-eu.org/en/upload/07_Publications/COFACED isability%20CharterSK.pdf
 • Colombo, F. (2011). Help wanted?: providing and paying for long-term care. OECD health policy studies.
 • EUROPEAN FEDERATION FOR SERVICES TO INDIVIDUALS. White book on personal and household services in ten EU Member States. (2013). http://www.efsieurope.eu/fileadmin/MEDIA/publications/White_book_final_december_2013.pdf
 • Gerzova, M. (2017). Potreby osob pečujících o osobu blízkou. Univerzita Tomáše Bati.
 • Haburajova Ilavska, L. (2010). Konceptualizácia v oblasti sociálnych služieb. Hnutí R.
 • Haburajova Ilavska, L., Baková, D., Mojtová, M., Tvrdoň, M., Vanková, K., & Krištofová, E. (2015). Bezdomovectvo ako sprievodný negatívny jav našej doby. Univerzita Konštantína Filozofa, Fakultra sociálnych vied a zdravotníctva.
 • Hanley, M. (2018). Medical Social Workers’ Best Practices in Supporting Autonomy at End of Life. https://sophia.stkate.edu/msw_papers/834
 • Krivohlavý, J. (1994). Jakzvládat stres. Praha: Grada. Pro vaše zdraví, 190.
 • Krivohlavý, J. (2006). Psychológie smysluplnosti existence: otázky na vrcholu života. Psyché (Grada).
 • Kuluski, K., W. Ho, J., Parminder Kaur, H., & LA Nelson, M. (2017). Community Care for People with Complex Care Needs: Bridging the Gap between Health and Social Care. Int J Integr Care, 7(4). DOI: 10.5334/ijic.2944
 • Michalík, J. (2011). Zdravotní postižení a pomáhající profese. Portál.
 • Mlýnková, J. (2010). Pečovatelství: učebnice pro obor sociální péče – pečovatelská činnost. Grada.
 • Nakonečný, M. (1996). Motivace lidského chování. Academia.
 • Neszméry, Š. (2015). In: Baková, D., Haburajová-Ilavská L., Vaňo I., a Neszméry, Š. Vnímanie staroby a starnutia optikou súčasnej spoločnosti. Hnutí R.
 • Novák, T. (2013). The Beastess. Jak (pre)žít se stárnoucími rodiči. Grada.
 • Pickard, L., King, D., & Knapp, M. (2015). The ‘visibility’ of unpaid care in England. PubMed. DOI: 10.1177/1468017315569645
 • Šamánková, M. (2011). Lidské potreby ve zdraví a nemoci: aplikované v ošetrovatelském procesu. Grada.
 • Scheyett, A. (2020). Thoughts in the Time of COVID-19. Social work, 65(3), 209–2011. DOI: 10.3390/su12208595
 • Škarková, P. (2016). Hlavní úkol pečujících o osobu blízkou: Nenechat se zničit. Sociální služby. Odborný časopis Sociální služby, XVIII(3).
 • Viereckl, M. (2015). Určité si poradíte: praktické rady pro životní situace, kdy potrebujete zdravotní a sociální služby. FM solutions.
 • Zelnick, J., & Abramovitz, M. (2020). The Perils of Privatization: Bringing the Business Model into Human Services. Social work, 65(3), 231–224. DOI: 10.1093/sw/swaa024

protection needs care social work career

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart