Euroregions, Their Influence on the Development of Polish and Czech Borderlands

Author: Krystyna Łangowska-Marcinowska
Institution: The Higher School Of Management And Administration in Opole
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4330-403
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 114-124
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.04.07
PDF: kie/138/kie13807.pdf

Euroregions, their influence on the development of the Polish and Czech border The Polish-Czech borderland is a system of characteristic social realities and a place where two different cultures meet. The emergence of Euroregions creates opportunities for faster development of border areas and their integration. Cross-border cooperation is located in various frames of the borderland life that affect the everyday life of residents, i.e., in the spheres of the economy (cooperation between entrepreneurs), communication (expansion of the infrastructure and infostructural network), culture, sport and tourism, ecology, education and science (research, joint implementation of EU programmes), combating all crime, and warning and assistance in states of disasters and crises (e.g., in case of a flood, fire, epidemic threats). The research presented in the publication shows that there is still a need for a lasting good functioning of the Euroregions existing on the border of Poland and the Czech Republic. Keywords: Euroregion, borderland, cross-border cooperation, attitude, lifestyle

REFERENCES:

 • Černek, M., & Heinz, M. (2020). Problemy tożsamości mieszkańców czesko-polskiego pogranicza w Euroregionie Beskidy. In Z. Jasiński, & Z.M. Nowak (Eds.), Jakość i styl życia oraz plany życiowe i tożsamość kulturowa mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza po przyjęciu Polski i Czech do Unii Europejskiej (pp. 189–209). Wydawnictwo PETRUS.
 • Hanulewicz, M. (2020). Potencjał społeczno-kulturowy polskiego pogranicza na przykładzie powiatów nyskiego i prudnickiego. In Z. Jasiński, & Z.M. Nowak (Eds.), Jakość i styl życia oraz plany życiowe i tożsamość kulturowa mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza po przyjęciu Polski i Czech do Unii Europejskiej (pp. 17–48). Wydawnictwo PETRUS.
 • Jasiński, Z., Lewowicki, T., & Nikitorowicz, J. (Eds). (2004). Plany życiowe młodzieży z terenów pogranicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Jasiński, Z., & Nowak Z.M. (Eds). (2020). Jakość i styl życia oraz plany życiowe i tożsamość kulturowa mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza po przyjęciu Polski i Czech do Unii Europejskiej. Wydawnictwo PETRUS.
 • Kasperek, B. (Ed). (2014). Euroregiony pogranicza polsko-czeskiego. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.
 • Kurcz, Z. (2016). Pogranicza: polskie, wielopolskie czy jakieś inne? In M.S. Szczepański, & A. Śliz (Eds.), WieloPolska: nowe struktury, nowe zróżnicowania (pp. 55–73). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Łangowska-Marcinowska, K. (2020). Zmiany w życiu codziennym mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego i ich aktywność społeczna. In Z. Jasiński, & Z.M. Nowak (Eds.), Jakość i styl życia oraz plany życiowe i tożsamość kulturowa mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza po przyjęciu Polski i Czech do Unii Europejskiej (pp. 135–151). Wydawnictwo PETRUS.
 • Murín, M. (2020).Plany życiowe mieszkańców czesko-polskiego pogranicza. In Z. Jasiński, & Z.M. Nowak (Eds.), Jakość i styl życia oraz plany życiowe i tożsamość kulturowa mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza po przyjęciu Polski i Czech do Unii Europejskiej (pp. 169–188). Wydawnictwo PETRUS.
 • Nálepová, V. (2020). Dynamika i kierunek zmian wskaźników jakości życia w regionie morawsko-śląskim po wejściu do UE. In Z. Jasiński, & Z.M. Nowak (Eds.), Jakość i styl życia oraz plany życiowe i tożsamość kulturowa mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza po przyjęciu Polski i Czech do Unii Europejskiej (pp. 79–104). Wydawnictwo PETRUS.
 • Navrátil, B. (2020). Społeczno-kulturalny potencjał czesko-polskiego pogranicza – współpraca transgraniczna i wspólne euroregiony. In Z. Jasiński, & Z.M. Nowak (Eds.), Jakość i styl życia oraz plany życiowe i tożsamość kulturowa mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza po przyjęciu Polski i Czech do Unii Europejskiej (pp. 49–61). Wydawnictwo PETRUS.
 • Nowak, Z.M. (2020). Jakość życia i styl życia w czasie wolnym młodych mieszkańców polskoczeskiego pogranicza. In Z. Jasiński, & Z.M. Nowak (Eds.), Jakość i styl życia oraz plany życiowe i tożsamość kulturowa mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza po przyjęciu Polski i Czech do Unii Europejskiej (pp. 105–134). Wydawnictwo PETRUS.
 • Róg, J. (2013). Procesy integracyjne na pograniczu polsko–czeskim. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 65, 345–360.
 • Śliwa, S. (2020). Plany życiowe mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego w opinii uczniów i studentów z Polski. In Z. Jasiński, & Z.M. Nowak (Eds.), Jakość i styl życia oraz plany życiowe i tożsamość kulturowa mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza po przyjęciu Polski i Czech do Unii Europejskiej (pp. 153–167). Wydawnictwo PETRUS.
 • Trzcielińska-Polus, A. (2007). Pogranicze polsko-czeskie. Uwarunkowania współpracy społeczności przygranicznych. In D. Berlińska, & M. Korzeniowski (Eds.), Tożsamość lokalna, regionalna, transgraniczna na pograniczu polsko-czeskim (pp. 38–53). Wydawnictwo Instytut Śląski.
 • Wiktorska-Święcka, A. (2014). Wyznaczanie granic i konstruowanie tożsamości Europy. In A. Pacześniak, & M. Klimowicz (Eds.), Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie. Podręcznik akademicki (pp. 19–42). Wydawnictwo OTO.
 • Włodarczyk, K. (2015). Jakość życia postrzegana przez Polaków w XXI wieku. Konsumpcja i Rozwój, 1(10), 3–16.

lifestyle attitude cross-border cooperation Borderland Euroregions

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart