Zarządzanie wiedzą nie tylko technologicznie Wybrane scenariusze zajęć edukacji medialnej

Author: Elżbieta Rogalska
Institution: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 20-27
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018102
PDF: kim/2018_1/kim2018103.pdf

Knowledge management is not only technologically. Selected scenarios of media education classes
The theme of not only technological knowledge management using selected scenarios in media education is important for the knowledge society and ethics. The labor market expects effects and efficacy, which is not the same as universal values such as friendship or brotherhood. Finding the meaning of man in a world dominated by knowledge and mass media is an important issue. Thus the purpose of this article is to present personal competence in knowledge management. The aim of the research is to enrich pedagogy with knowledge about (non) technological competencies in selected scenarios of media education. The method of document analysis was used. It has been argued that media education in selected scenarios emphasizes the role of man in knowledge management. As a result, four categories of objectives were addressed, both for personal and technological competence. The conclusion is that not only man is governed by knowledge but also manages this knowledge.

REFERENCES:

Compact publishing:

 • Dębowski A., Proste ale ważne w zarządzaniu!, Gliwice 2017.
 • Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Warszawa 2012.
 • Grzesiak E., Janicka-Szyszko R., Steblecka M., Edukacja medialna. Scenariusze zajęć, Gdańsk 2005.
 • Hendzel D., Szkoła wyższa jako organizacja oparta na wiedzy, [w:] Uczelnia oparta na wiedzy, red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska, Warszawa 2005.
 • Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, Warszawa 2003.
 • Madej Z., Gospodarka oparta na wiedzy wkracza w świat paradygmatów, [w:] Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, red. E. Frejtag-Mika, Warszawa 2006.
 • Mierzejewska B., Płoszajski P., Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej uczelni, [w:] Uczelnia oparta na wiedzy, red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska, Warszawa 2005.
 • Mleczko A., Wstęp, [w:] tegoż, Media – czwarta władza, Kraków 2001.
 • Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Kraków 2002.
 • Schermerhorn J.R., Zarządzanie. Kluczowe koncepcje, Warszawa 2008.

Press and commemorative articles:

 • Gajewski Ł., Otwarte Innowacje jako nowy paradygmat w procesach innowacyjnych, „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” 2010, nr 7.
 • Mierzejewska B., Czym (nie) jest zarządzanie wiedzą?, „E-mentor” 2004, nr 1 (3).

personal competences knowledge society media education scenarios knowledge management labor market ethics

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart