Portale społecznościowe jako narzędzie promocji i public relations w społeczeństwie informacyjnym Perspektywy rozwoju

Author: Tomasz Słapczyński
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 50-61
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018105
PDF: kim/2018_1/kim2018106.pdf

Social networking sites as promotion and public relations tools in the information society – development perspectives
The article aims to familiarize with the development of the Internet as a means of communication and promotion tool as well as public relations in contemporary global society and the society of electronic media. The share of electronic channels in interpersonal communication is constantly growing, becoming a dominant way of media communication in the world. This does not mean that it will be the only way of communication, but it should be noted that it will be the dominant one. The article attempts to approximate the issue of the development of new media in terms of statistics and quantity, but also because of the demographics and geographical location of users. It shows the structures and possibilities as well as potential ways of media development in the future. The statistics come from research centers mainly from the United States of America. The analysis covers general issues of social media, mainly social media portals and their scale of impact on the global society. It should be noted that the attitude of enterprises to society has changed. Thanks to better data, more detailed advertising parameters and a growing user base, social media is one of the ways to invest. Adaptation of social media by older people is constantly growing – which means that more companies can benefit from ads targeted directly to this group. When choosing a social network to advertise, make sure that the adoption of social media by the target age group is high.

REFERENCES:

 • Bolter J., Komputer: maszyna i narzędzie, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, red. M. Hopfi nger, Warszawa 2005.
 • Gajda J., Juszczyk S., Edukacja medialna, Toruń 2004.
 • Hills W., Superkomputery i ewolucja, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, red. M. Hopfi nger, Warszawa 2005.
 • Kotler P., Marketing, Warszawa 1994.
 • Kramer T., Podstawy marketingu, Warszawa 2003.
 • McQuaid D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2012.
 • Michalski E., Marketing, Warszawa 2004.
 • Mruk H., Podstawy marketingu, Poznań 1999.
 • Pisarek W., Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006.
 • Pokrzycka L., Promocja i public relations w społeczeństwie informacyjnym, Studia przypadków, Lublin 2011.
 • Szpunar M., Społeczna przestrzeń internetu. Internet jako medium komunikacji społecznej, [w:] Media – komunikacja – zdrowie. Wyzwania – szanse – zagrożenia, red. B. Aouli, Toruń 2008.

Internet sources:

media communication social communication media promotion the Internet contemporary media public relations

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart