Portale społecznościowe – wpływ na dzieci i młodzież

Author: Karolina Sigda
Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 62-72
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018106
PDF: kim/2018_1/kim2018107.pdf

Social networking – impact on children and adolescents
The ubiquitous contemporary Internet creates unlimited opportunities to use social networking sites that bring opportunities and benefits to children and young people. In this article, the essence and concept of social networking sites have been characterized and what functions they fulfill. The most popular contemporary social media sites have been listed and described, most of which are used by children and youth – Facebook, Nasza Klasa and Instagram. With the development of mobile devices, children have the possibility of unlimited use of portals that give them great opportunities and opportunities, which is also shown in the article. The fact remains that if something is so popular and widely available, it carries a lot of threats with which the young generation has contact, due to careless and unskilful use in everyday life.

REFERENCES:

 • Bąk A., Serwisy społecznościowe – efekt Facebooka i nie tylko, „Media i społeczeństwo” 2016, nr 6.
 • Drabek M., Klimowicz M., Serwisy społecznościowe i oferowane przez nie możliwości monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych, Warszawa–Wrocław 2013.
 • Dziubińska M., Facebook, Twitter, Skype – moi nauczyciele, Ministerstwo Edukacji Narodowej 2014.
 • Goban-Klas T., Kompetencja medialna kluczem do sukcesu młodego pokolenia w społeczeństwie wiedzy, Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa 2010.
 • Gruber J., Zagrożenia dla informacji udostępnianych na portalach społecznościowych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2012.
 • Joinson A.N., Przyczyny i skutki rozhamowanego zachowania w Internecie, [w:] Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia, red. W. Paluchowski, Warszawa 2009.
 • Keen A., Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Warszawa 2007.
 • Kirkpatrick D., Efekt Facebooka, Warszawa 2001.
 • Kostrzewska M., Dlaczego ptaszek nie wszędzie ćwierka tak samo głośno? Czyli social media po polsku, [w:] Social media 2010–2015–2020, „Nowy Marketing”, październik 2015.
 • Levinson P., Nowe nowe media, Warszawa 2010.
 • Lizut J., Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych, Warszawa 2014.
 • Małecka M., Małecki B., Analiza rozwoju portali społecznościowych w Internecie, Warszawa 2008.
 • Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Kraków 2013.
 • Nowak J., Aktywność obywateli online. Teoria a praktyka, Lublin 2011.
 • Paliszkiewicz J., Rola mediów społecznościowych w innowacyjnym kształceniu, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. II, red. R. Knosala, Opole 2016.
 • Penkowska G., Fenomen Facebooka. Społeczne konteksty edukacji, Gdańsk 2014.
 • Serwis społecznościowy lub portal społecznościowy, http://www.i-slownik.pl/2559,serwis-spolecznosciowy-lub-portal-spolecznosciowy/ [dostęp: 25.01. 2018].
 • Szpunar M., Prawdziwych przyjaciół poznaje się w Internecie. Serwisy społecznościowe i ich użytkownicy, [w:] Media w wychowaniu chrześcijańskim, red. D. Bis, A. Rynio, Lublin 2010.
 • Szymański G., Snapchat jako innowacyjna aplikacja marketingu mobilnego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2016, nr 22.

Nasza Klasa Instagram Facebook social networking site

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart