Publiczność medialna a potencjał aktywizacyjny Internetu

Author: Ewelina Dziwak
Institution: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 21-33
DOI Address: -
PDF: kim/2017_1/kim2017103.pdf

Audience of the media and elicitation potencial of Internet
The article discusses a problem about audience of old and new media. At the beginning of text author mentions each epoch in the history of human thought, ending its consideration of the time of post-post modernism, in which an integral part of human life is, in her opinion, the computer. Then goes on to present two different trends recognizing the public media. One associated with the hypothesis of the spiral of silence by Elizabeth Noelle-Neumann and the other based on a spiral barking and clamor proposed by Stanislaw Ignacy Fiut. In the next part of the work takes the issue of ways to receive media information and identifies specific concepts of audience. A key part of the article is the section on public opinion of old and new media, in which the author shows both the differences and similarities that occur between users different media types.

REFERENCES:

Literature:

 • Fiut S.I., Media @ Internet. Szkice filozoficzno medioznawcze z lat 2000–2006, Kraków 2006.
 • Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2009.
 • Haber L.H., Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, Kraków 2002.
 • Hofman I., Kępa-Figura D., Współczesne media: status, aksjologia, funkcjonowanie, Lublin 2009.
 • Kulczycki E., Wendland M., Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, Poznań 2012.
 • McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2012.
 • Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.
 • Nieć M., Komunikowanie społeczne i media: perspektywa politologiczna, Warszawa 2010.
 • Noelle-Neumann E., Spirala milczenia, Poznań 2004.
 • Reeves B., Nass C., Media i ludzie, Warszawa 2000.
 • Szpunar M., Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Kraków 2012.
 • Szpunar M., Kultura cyfrowego narcyzmu, Kraków 2016.
 • Różnorodność treści informacyjnych w Polsce z perspektywy użytkownika, raport całościowy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 października 2015 roku.

Journal articles:

 • Szpunar M., Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności – eksplikacja socjologiczna, „Studia socjologiczne” 2004, nr 2.

old media audience internet new media public opinion

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart