Rola mediów w edukacji muzealnej osób z niepełnosprawnością

Author: Barbara Cyrek
Institution: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 47-58
DOI Address: -
PDF: kim/2017_1/kim2017105.pdf

The role of the media in the museum education of persons with disabilities
Educational function is one of the essential functions of museums. New media allow to create an interactive and engaging exhibitions, which help museum education to use the latest educational trends that are geared towards self-development of the recipient. Thanks to modern technologies persons with disabilities can participate like never before in educational museum programs. In this article I present a report on the research on facilities for the disabled in Cracow museums. I am also presenting the latest media technologies that will make the museum’s offer more attractive to all audiences and allow persons with disabilities to participate in the process of meeting and experiencing the exhibition.

REFERENCES:

 • Arczewska M., Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego, [w:] Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy, red. E. Giermanowska, Kraków 2014.
 • Budny J., Projektowanie dla wszystkich, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/11527 [dostęp: 2.02.2016].
 • Folga-Januszewska D., Muzea w Polsce 1989–2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju muzeów w Europie oraz rekomendacje dla muzeów polskich, Warszawa 2008.
 • Gajda K., Modele edukacji muzealnej – analiza narzędzi edukacyjnych wykorzystywanych przez pedagogikę muzealną na terenie województwa małopolskiego i śląskiego w latach 2010–2015, Kraków 2016.
 • Giermanowska E., O roli dobrych praktyk i znaczeniu kultury w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Refleksje końcowe, [w:] Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy, red. E. Giermanowska, Kraków 2014.
 • Kamińska A., (Re)konstrukcje muzeum w kulturze współczesnej. Studium socjopedagogiczne, Poznań 2015.
 • Kordowska M., Współczesne muzea przyrodnicze w Polsce i ich działalność, [w:] „Turystyka Kulturowa” 2015, nr 4.
 • List Zastępcy RPO Stanisława Trociuka do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka, Warszawa, 24 lipca 2013 roku, http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2013/03/728520/1738978.pdf [dostęp: 2.02.2016].
 • Małecki P., Wiciak J., Wierzbicki J., Subjective assessment of the multi-channel auralizations, „Acta Physica Polonica” 2012, vol. 121, no. 1-A: Acoustic and biomedical engineering.
 • McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Warszawa 2004.
 • Morbitzer J., Szkoła w pułapce internetu, http://www.ktime.up.krakow.pl/ref2010/morbitz.pdf [dostęp: 20.01.2017].
 • Pater R., Miejsce muzeum w edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, [w:] Kultura artystyczna w przestrzeni wychowania, red. B. Żurawski, Kraków 2001.
 • Pater R., W poszukiwaniu standardów edukacji muzealnej, „Muzealnictwo” 2012, nr 53.
 • Porter M., Postawy, wartości i przekonania a makroekonomia dobrobytu, [w:] Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Poznań 2003.
 • Skutnik J., Muzeum sztuki – przestrzeń edukacji, [w:] Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, red. M. Popczyk, Muzeum Śląskie, Katowice 2006.
 • SoundGate 2 zwiększa możliwości aparatów oraz satysfakcję Użytkownika, http://www.bernafon.pl/Professionals/Downloads/~/media/PDF/Polish/Global/Bernafon/TiA/TiA_Connectivity_PL.ashx [dostęp: 7.02.2016].
 • Stuart P., Museums 2.0 – How iBeacons will revolutionise museum and cultural spaces, http://preloaded.com/museums-20-how-ibeacons-will-revolutionise-museum-and-cultural-spaces/ [dostęp: 7.02.2016].
 • Szpunar M., Konektywizm – (r)ewolucja nauczania w technologicznym świecie, „Horyzonty Wychowania” 2015, vol. 14, nr 31.
 • Trasa plenerowa z przewodnikiem, http://wawel.krakow.pl/pl/op/158/Budowle-i-ogrody-Wawelu [dostęp: 30.01.2016].
 • Weżgowiec B., Fabryka pamięci. O konfrontowaniu się z przeszłością w wystawie „Kraków – czas okupacji 1939–1945”, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 2012, R. 62.
 • Wiciak J., Mleczko D. et al., Quietness in the soundscape of the Białowieża National Park, „Acta Physica Polonica” 2015 vol. 128, no. 1-A: Acoustical Engineering.
 • Zduńczyk E., Człowiek w muzeum, czyli rzecz o edukacji, wychowaniu i rozrywce, „Fides et Ratio” 2015, nr 1 (21).

new media museum education facilities for persons with disabilities

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart