Planowanie i realizacja przekazu medialnego w praktyce dydaktycznej

Author: Anna Granat
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 70-89
DOI Address: -
PDF: kim/2017_1/kim2017107.pdf

Planning and implementation of media coverage in didactic practice
The aim of the article is to present the course of optional classes in the field of media planning and delivery, held at the Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, in the field of public relations and media advisory services in the academic year 2016/2017. This description is intended to familiarize the readers with one of the ways of conducting practical activities on a particular example.

REFERENCES:

 • Kaczmarek J., Podmiot i jego wola. Przyczynek do zagadnienia, „Innowacje w edukacji akademickiej” 2002, nr 2, s. 32.
 • Karolak W., Twórczość wspomagająca rozwój, „Innowacje w edukacji akademickiej” 2002, nr 2.
 • Kron F., Sofos A., Dydaktyka mediów, Gdańsk 2008.
 • Krzeszewska A., Twórczość a rozwój świadomości człowieka, „Innowacje w edukacji akademickiej” 2002, nr 1.
 • Kuc B. R. Audyt wewnętrzny – teoria i praktyka, Warszawa 2002.
 • Lasocińska K., Znaczenie twórczości w procesie uczenia się, „Innowacje w edukacji akademickiej” 2002, nr 2.
 • Łada M., Kozarkiewicz A., Zarządzenie wartością projektów – instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu, Warszawa 2010.
 • Mc Quail D., Teorie komunikowania masowego, Warszawa 2007.
 • Nierenberg G.I., Sztuka kreatywnego myślenia, Warszawa 1996.
 • Pietrasiński Z., Myślenie twórcze, Warszawa 1969.
 • Planowanie, https://pl.wikipedia.org/wiki/Planowanie [dostęp: 10.01.2017].
 • Projektować, http://sjp.pwn.pl/sjp/projektowac;2572598.html [dostęp: 10.01.2017].
 • Przekaz medialny, https://pl.wikipedia.org/wiki/Przekaz_medialny [dostęp: 10.01.2017].
 • Realizacja, http://sjp.pwn.pl/sjp/realizacja;2573539.html [dostęp: 10.01.2017].
 • Salon 24: Bozek-naszych-czasow-przekaz-medialny [dostęp: 21.01.2017].
 • Spałek S., Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami, Gliwice 2004.
 • Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, Kraków 1995.
 • Stasiak M. K., Logika twórczości, maszynopis, 1999, s. 40.
 • Stein I. M., Twórczość pod lupą, Kraków 1997.
 • Sylabus, https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=WZP-PR.PF.10 [dostęp: 10.04.2017].

media, school media education student

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart