Warsztaty dziennikarskie. Studenckie monitorowanie mediów

Author: Katarzyna Zagórska
Institution: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 90-105
DOI Address: -
PDF: kim/2017_1/kim2017108.pdf

Journalism Workshops. Student Monitoring of Media
Media have become a part of our everyday life over the last years; we use them at work, at school and while taking a rest. Therefore, efforts have been undertaken to provide media education to school students and, what seems to be more effective, to university students. University level education in the field of social sciences have required new methods and tools. The analysis covers the journalism workshops which the author has conducted for 15 years as an academic course for the UAM Polish scholars (journalistic specialisation). Didactic issues and a faculty-based EU project are presented against the background of on-going changes, the Bologna system introduction and the importance of practical preparation based on practical trainings and apprenticeships. However, regardless of the new tools and work methods being required, the proven tasks include the formal and informal monitoring of media. As part of individual projects, students check the contents of newspapers, weekly magazines, radio and television broadcasts. The monitoring projects which have been completed guarantee good preparation for professional trainings and work at editorial staff offices.

REFERENCES:

 • Asyngier-Kozieł A., Kultura – edukacja regionalna – media, [w:] Kultura popularna w szkole. Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog?, red. B. Myrdzik, M. Latoch-Zielińska, Lublin 2006, s. 273–286.
 • Bolińska M., Prymat obrazka, czyli rola mediów audiowizualnych w upowszechnianiu kultury (z punktu widzenia współczesnej szkoły), [w:] Kultura popularna w szkole. Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog?, red. B. Myrdzik, M. Latoch-Zielińska, Lublin 2006, s. 151–160.
 • Dylak S., Edukacja medialna w szkole. O mediach, przez media, dla mediów, [w:] Media a edukacja, red. M. Strykowski, Poznań 2002, s. 465–474.
 • Kąkolewicz M., Edukacja medialna w szkole ogólnokształcącej, [w:] Media a edukacja, red. M. Strykowski, Poznań 2002, s. 475–481.
 • Kłakówna Z.A., Przymus i wolność. Projektowanie procesu kształcenia kulturowej kompetencji. Język polski w klasach IV–VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i liceum, Kraków 2003.
 • Łazarska D., Uczeń jako odbiorca kultury medialnej, [w:] Kultura popularna w szkole. Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog?, red. B. Myrdzik, M. Latoch-Zielińska, Lublin 2006, s. 131–139.
 • Strykowski W., Media w edukacji: od nowych technik nauczania do pedagogiki i edukacji medialnej, [w:] Media a edukacja, red. M. Strykowski, Poznań 2002, s. 15–17.
 • Recepcja mediów, t. 1., Recepcja programów telewizyjnych i radiowych przez dzieci w wieku przedszkolnym, red. B. Boniecka, A. Granat, Lublin 2015.
 • Recepcja mediów, t. 2, Wpływ sytuacji medialnych na komunikowanie się dzieci w wieku przedszkolnym. Wypisy, red. B. Boniecka, A. Granat, Lublin 2016.
 • Recepcja mediów, t. 3, Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym, red. B. Boniecka, A. Granat, Lublin 2017.
 • http://www.e-ifpuam.amu.edu.pl/pokl [dostęp: 10.05.2017].
 • http://www.e-ifpuam.amu.edu.pl/pokl/aktualnosci.htm [dostęp: 10.05.2017].
 • http://www.e-ifpuam.amu.edu.pl/pokl/cele_i_dzialania.htm [dostęp: 10.05.2017].
 • http://www.e-ifpuam.amu.edu.pl/pokl/projekt.htm [dostęp: 10.05.2017].
 • http://www.e-ifpuam.amu.edu.pl/pokl/rezultaty.htm [dostęp: 10.05.2017].

media journalism workshop media eduaction student monitoring of media

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart