Bezpieczeństwo w sieci jako element edukacji medialnej

Author: Renata Matusiak
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 7-18
DOI Address: -
PDF: kim/2016_2/kim2016201.pdf

Network Security as the component of media education
Abstract: Media literacy is defined as the key to understanding social reality, because to a large extent the media are a reflection and create attitudes, and even views. One of the elements of media education is to develop skills attitudes related to the use of cyberspace and to understand the processes, the situation in the place. The information society requires an appropriate message on the Internet, but often this is limited to technical skills, not awareness of how to safely use the network and move around in the virtual world. The lowest awareness on this issue are children and youth who uncritically utilize network resources without noticing the dangers that may lurk when you are in the network. The article discusses the challenges of media education in the field of network security, risks associated with the use of the Internet, media pedagogy and education to the safe use of the Internet. The author tries to point out shortcomings of education in schools and the way of cooperation with schools, which will optimize the effects of teaching media education on the safe use of cyberspace.

REFERENCES:

 • Aftab P., Internet a dzieci. Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa, przeł. B. Nicewicz, Warszawa 2003, s.21.
 • Feber J., Gimnazjum w Dębowcu, Bezpieczny gimnazjalista w sieci − stop cyberprzemocy, http://www.gimnazjum.debowiec.cieszyn.pl, [dostęp: 11.12.2016].
 • Gidel-Stefaniec E., Współczesne zagrożenia Internetowe wobec dzieci, [w:] Współczesne zagrożenia. Formy i skutki, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2013, s. 327.
 • Goban-Klas T., Cywilizacja medialna, Warszawa 2005, s. 257.
 • Kolejna granica przekroczona! SAMOBÓJSTWO w sieci obejrzały miliony, http://www.se.pl/wiadomosci/swiat/kolejna-granica-przekroczona-samobojstwo-w-sieci-obejrzaly-miliony_935547.html, [dostęp: 12.02. 2017].
 • Kędzierska B., Nauczyciel wobec technologii komunikacyjno-informacyjnych, [w:] Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, red. S. Juszczyk, Toruń 2002, s. 185.
 • Kopeć E., Cyberprzemoc wśród młodzieży na podstawie przeprowadzonych badań. [w:] „Opieka. Wychowanie. Terapia” 2012, nr 3–4, s. 39–47.
 • Kopeć E., Uzależnienie od Internetu młodzieży, [w:] Współczesne zagrożenia. Fakty i mity, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 229.
 • Lekcje, https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/, [dostęp: 4.02.2017].
 • Lewandowska K., Zagrożenia w Internecie – wiedza i doświadczenia dzieci i ich rodziców. Wyniki badań empirycznych, [w:] „Dziecko krzywdzone. Badania, teoria, praktyka” 2005, nr 4, s. 88–100.
 • Matusiak R., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni wyzwaniem profilaktyki szkolnej, [w:] Społeczeństwo Polskie wobec przemian i wyzwań XXI wieku. Edukacja–rodzina– samorząd, red. E. Juśko, M. Borys, S. Sorys, Kraków 2014, s. 116–129.
 • Matusiak R., Bezpieczeństwo młodzieży w sieci i uzależnienie od Internetu w opinii nauczycieli powiatu tarnobrzeskiego na podstawie badań, [w:] Nauczyciel–Wychowawca–Pedagog. W dobie nowoczesności, red. E. Kopeć, R. Matusiak, K. Sigda, Rzeszów 2015, s. 101–108.
 • Matusiak R., Uzależnienia behawioralne jako skutek samotności w XXI wieku, [w:] Samotność: wybór czy konieczność, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 773–786.
 • Morbitzer J., Internet – nowe szanse i zagrożenia dydaktyczne, [w:] Internet w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Grzywak, Dąbrowa Górnicza 2003, s. 167–169.
 • Ogonowska A., Edukacja medialna. Klucz do rozumienia społecznej rzeczywistości, Kraków 2003, s. 24–25.
 • O’Naill B., Media Education in Irleand: An Overview, [w:] „ Irish Communications Review” 2008, vol. 8, s. 57–62.
 • Siemieniecki B., Pedagogika medialna – następca edukacji medialnej?, [w:] Edukacja medialna. Nadzieje i rozczarowania, red. M. Sokołowski, Warszawa 2010, s. 68.
 • Szczukiewicz P., Nałogowa osobowość, [w:] „Świat problemów”, nr 3, http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/62-wiat-problemow/900-nalogowa-osobowosc.html [dostęp: 26.01.2017).
 • Tadeusiewicz R., Społeczność Internetu, Warszawa 2002, s.115.
 • Tomaszewski T., Kryminalistyczna problematyka przestępczości komputerowej, „Problemy Kryminalistyki” 1980, nr 143, s. 69–70.
 • Wrzesień A., Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży w Internecie, [w:] „Dziecko krzywdzone. Badania, teoria, praktyka” 2005, nr 4, s. 78–81.

network security media Education

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart