Dla kogo muzeum? „Cyfrowi tubylcy” i „cyfrowi emigranci” w multimedialnej przestrzeni muzealnej

Author: Magdalena Parus
Institution: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 57-66
DOI Address: -
PDF: kim/2016_2/kim2016205.pdf

For whom the museum? „Digital natives” and „digital immigrants” in multimedia space of the museum
Abstract: The aim of the article is to show the multimedia spaces of the museum, which become more and more popular ways to present the past. This new trend in museum science has two reasons. First is the development of new media. Second is the change among the museum visitors, who want to gain a lot of attractions in one place and in a short time. Museum has to adjust to the market needs and also compete with quasi-museums. That is why they propose multimedia exhibitions, which engage senses and provide not only knowledge, but also entertainment. The article also presents two types of museum visitors, called by M. Prensky ”digital natives” and ”digital immigrants”. First type treats new technologies as necessary part of everyday life. Second type is often offish to the newest technology achievments.

REFERENCES:

 • Cebula M., Współczesne formy kulturowych zróżnicowań. Przypadek „wszystkożerności”, „Forum Socjologiczne” 2013, nr 4, s. 111–131.
 • Główny Urząd Statystyczny, Kultura w 2015 r., Warszawa 2016.
 • Główny Urząd Statystyczny, Uczestnictwo ludności w kulturze w 2014 r., Warszawa 2016.
 • Iwasiński Ł., Konsumpcja kulturowa jako manifestacja statusu. Od determinizmu klasowego do wszystkożerności, „Przegląd Socjologiczny” 2015, nr 3, s. 9–25.
 • Maźnica Ł, Selfie z muzeum. Na czym polega nowa moda wśród młodych i jak reagują na nią światowe muzea, http://ekultura.org/wp-content/uploads/2015/09/selfie-z-muzeum.pdf, [dostęp: 21.02.2017].
 • Mead M., Kultura i tożsamość: studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 2000.
 • Morbitzer J., O istocie medialności młodego pokolenia, „Neodidagmata” 2011–2012, nr 33–34, s. 131–153.
 • Radecki G., Muzeum 2.0 – Muzeum 1.0 1.0? Pomiędzy misją a statystyką frekfencji, [w:] Muzeum. Formy i środki prezentacji II. Technika i nauka w muzeum, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Bydgoszcz 2014, s. 45–53.
 • Tapscott D., Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Warszawa 2010.
 • Small G., Vorgan G., iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości, Poznań 2011.
 • Spitzer M., Cyfrowa demencja: w jaki sposób pozbywamy rozumu siebie i swoje dzieci, Słupsk 2013.
 • Szlendak T., Wielozmysłowa kultura iwentu. Skąd się wzięła, czym się objawia i jak w jej ramach oceniać dobra kultury?, „Kultura współczesna” 2010, nr 4, s. 80–97.
 • Szpunar M., Konektywizm – (r)ewolucja kształcenia w technologicznym świecie, „Horyzonty Wychowania” 2015, nr 31, s. 113– 124.
 • Szpunar M., Internet i jego wpływ na procesy pojęciowe, „Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja” 2015, nr 2, s. 149–156.
 • Wiza W. R., Nowe technologie informacyjne w muzeach, [w:] Ekonomia muzeum, red. D. Folga-Januszewska, B. Gutowski, Kraków 2011, s. 89–94.
 • Ziembińska-Witek A., Muzeum, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Warszawa 2014, s. 246–151.
 • Żygulski Z., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Internet sources:

digital immigrants digital natives multimedia in museum

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart