Stereotyp mediów w języku polskim a konceptualizacja ich prototypu w procesach recepcji i edukacji

Author: Anna Granat
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 111-125
DOI Address: -
PDF: kim/2016_1/kim2016109.pdf

The stereotype of the media in the Polish language and conceptualization of their prototype in the processes of reception and education
Abstract: The text of the article is devoted to reflection on the questions: whether there is a stereotype of the media, or as yet mass-media form in their awareness of their prototype, and whether education can support this process. Conclusions drawn from studies carried out in a group of 160 students from two universities: students of journalism and communication at the University of Maria Curie-Sklodowska University in Lublin and students of management and production engineering and agricultural engineering and forestry from the University of Life Sciences in Lublin.

REFERENCES:

 • Bańko M., Drabik L., Wiśniakowska L., Słownik spolszczeń i zapożyczeń, Warszawa 2007.
 • Bartmiński J., Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata, [w:] J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata, Lublin 1990.
 • Bartmiński J., Tokarski R., Definicja semantyczna. Czego i dla kogo?, [w:] J. Bartmiński (red.), O definicjach i definiowaniu, Lublin 1993.
 • Cater D., The Fourth Branch of Government, Houghton-Mifflin, Boston 1959.
 • Chlewiński Z., Umysł. Dynamiczna organizacja pojęć. Analiza psychologiczna, PWN, Warszawa 1999.
 • Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 1962.
 • Dunaj B. (red.), Język polski. Współczesny słownik języka polskiego, Warszawa 2007.
 • Gostkowski Z., Teoria stereotypu i poglądy na opinię publiczną Waltera Lippmanna, [w:] Archiwum historii filozofii i myśli społecznej, t. V, Warszawa 1958.
 • Granat A., Postulatywne wartości mediów, [w:] M. Gabryś-Sławińska, K. Pilipiuk (red.), Media a wartości. Człowiek w mediach, Biała Podlaska 2016.
 • Grzenia J., Nazwy kierunków studiów, http://sjp.pwn.pl/poradnia/szukaj/kierunek-studi%C3%B3w.html.
 • Hofman I., Polityka. Media. Społeczeństwo. Studia i szkice, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1968.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Wydanie nowe, Warszawa 1999.
 • Kurcz I., Teorie reprezentacji umysłowej procesów kategoryzacji, [w:] „Biblioteka Myśli Semiotycznej” 22: Akty semiotyczne, ich wytwory i mechanizmy (Z psychologicznych teorii i badań nad procesami poznawczymi i komunikacją), I. Kurcz, J. Bobryk (red.), Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 1992.
 • Lippmann W., Public opinion, New York 1961.
 • Lippmann W., Public Opinion. Transaction Publisher, New Brunswick, New Jersey 1991, za: D. Piontek, Stereotyp: geneza, cechy, funkcje, [w:] K. Borowczyk, P. Pawełczyk (red.), W kręgu mitów i stereotypów, Toruń 1993.
 • Łąkowski R. (red.), Encyklopedia powszechna PWN, t. 4, Warszawa 1976.
 • Piontek D., Stereotyp: geneza, cechy, funkcje, [w:] K. Borowczyk, P. Pawełczyk (red.), W kręgu mitów i stereotypów, Toruń 1993.
 • Pisarek W. (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006.
 • Putnam H., 1975, za: J. Bartmiński, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin 2007.
 • Quasthoff U., 1973, za: J. Bartmiński, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin 2007.
 • Rosch R., On the Internal Structure of Perceptual and Semantic Categories, [w:] T. E. Moore (red.), Cognitive Development and the Acquisitionof Language, New York 1973.
 • Rosch R., Principles of Categorization, [w:] R. Rosch, B. Lloyd, Cognition and Categorization, Hillsdale, N. J. 1978.
 • Słownik języka polskiego PWN, wersja elektroniczna.
 • Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. II, Warszawa 1978.
 • Tabakowska E., Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Kraków 1995.
 • Tokarski R., Wartościowanie człowieka w metaforach językowych, „Pamiętnik Literacki” 1990, LXXXII, z. 1.
 • Trzebiński J., Narracyjne formy wiedzy potocznej, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1992.

media education cognitive science media recipient prototype stereotype

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart